HONI Logo
 
HRVATSKO OTVORENO NATJECANJE U INFORMATICI
 
POJEDINAČNI REZULTATI
UKUPNO
OSNOVNE ŠKOLE / 7. RAZRED
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED EKIPA #1 #2 #3 #4 #5 #6 UKUPNO
1 Lara Semeš 7 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 150 215 158 170 242 188 1123
2 Dora Lendvaj 7 RIK Popovača 155 100 152 203 260 170 1040
3 Renato Krpan 7 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 127 128 122 100 170 160 807
4 Samuel Sobočan 7 MIS Strahoninec 114 170 170 114 142 90 800
5 Klara Puvača 7 Dom mladih Rijeka 183 100 164 100 78 100 725
6 Ingo Pavić 7 OŠ Ante Kovačića Zagreb 118 100 170 107 54 95 644
7 Borna Janežić 7 Dom mladih Rijeka 174 96 37 100 120 82 609
8 Pavla Čančar 7 OŠ Ante Kovačića Zagreb 100 100 80 102 44 90 516
9 Barbara Kelava 7 Prva gimnazija Varaždin 100 94 70 53 120 75 512
10 Jana Furdi 7 MIS Strahoninec 75 77 54 107 97 100 510
11 Ema Kolmanić 7 MIS Strahoninec 100 140 85 107 60 - 492
12 Luka Protulipac 7 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 98 75 100 114 92 - 479
13 Lina Krištić 7 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 116 125 - 100 114 - 455
14 Silvia Licul 7 Društvo informatičara Pula 114 - 85 100 101 - 400
15 Bruno Kosmačin 7 Prva gimnazija Varaždin 100 70 32 88 44 50 384
16 Petar Vinko 7 MIS Strahoninec 100 76 32 100 23 50 381
17 Matija Lacković 7 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 68 70 40 55 47 90 370
18 Jakov Celin 7 Centar tehničke kulture Rijeka 100 50 29 85 44 50 358
19 Nika Krsnik 7 OŠ Ante Kovačića Zagreb 100 70 20 100 47 - 337
20 Marin Protulipac 7 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 60 70 47 100 50 - 327
21 Jakov Biškup 7 MIS Strahoninec - - 82 107 47 90 326
22 Ivan Magdalenić 7 MIS Strahoninec 52 64 29 100 20 50 315
23 Vedran Novaković 7 MIS Strahoninec 70 67 47 - 44 50 278
24 Marin Topolnjak 7 MIS Strahoninec 66 70 39 61 35 - 271
25 Janko Šeler 7 Udruga mladih programera S VIJUGOM Zagreb 50 45 32 70 20 30 247
26 Vito List 7 MIS Strahoninec / III. OŠ Čakovec 50 50 29 65 - 50 244
27 Matej Ban 7 Klub informatičara otoka Krka 50 50 20 25 44 50 239
28 Šimun Klarić 7 Udruga informatičara Požeško-slavonske županije - 62 29 65 20 50 226
29 Luka Lukačević 7 MIS Strahoninec - 65 35 79 44 - 223
30 Borut Patčev 7 Udruga mladih programera S VIJUGOM Zagreb 70 - 50 100 - - 220
30 Jan Pintar 7 OŠ Ante Kovačića Zagreb - 70 - 100 - 50 220
32 Tomo Hranilović 7 Udruga mladih programera S VIJUGOM Zagreb 66 50 - 77 23 - 216
33 Nikša Kecman 7 Društvo informatičara Pula 64 64 - 76 - - 204
34 Roko Gulić 7 Centar tehničke kulture Rijeka 98 - 0 50 47 - 195
35 Dario Šutić 7 Klub informatičara otoka Krka 50 33 20 50 20 20 193
36 Gabriel Bajčić 7 Klub informatičara otoka Krka 50 33 15 50 20 23 191
37 Luka Dakić 7 MIS Strahoninec 68 - 29 - - 75 172
38 Dora Planinc 7 OŠ Ante Kovačića Zagreb 100 70 - - - - 170
39 Dorian Znika 7 RIK Popovača 59 18 20 50 - 20 167
40 Vinko Bel 7 MIS Strahoninec - 50 29 - 44 - 123
41 Marko Bokun 7 Udruga mladih programera S VIJUGOM Zagreb 60 45 - - - - 105
42 Karlo Pipinić 7 Udruga informatičara Požeško-slavonske županije - 50 - 50 - - 100
43 Marin Rameša 7 MIS Strahoninec - - 29 70 - - 99
44 Jakša Bogdan 7 MIS Strahoninec - - - 79 - - 79
45 Šimun Ćosić 7 MIS Strahoninec - 73 - - - - 73
46 Noa Planinc 7 MIS Strahoninec / POU Varaždin - 45 24 - - - 69
47 Niko Hunski 7 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb - 57 - - - - 57
48 Toni Barišić 7 Udruga informatičara Požeško-slavonske županije - - - 54 - - 54
49 Niko Hunski 7 Udruga mladih programera S VIJUGOM Zagreb 50 - - - - - 50
50 Borna Žarković 7 Društvo informatičara Pula - - 15 - - - 15
51 Roko Poljak 7 MIS Strahoninec - - 10 - - - 10