VRSIH CERC

 

 

VANKOLEGIJSKI RAD SA STUDENTIMA INFORMATIČARIMA HRVATSKIH SVEUČILIŠTA

O VRSIH-u
About VRSIH

 

Studentska natjecanja u 2001. godini
Pojedinačno natjecanje studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 30. lipnja 2001.
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 28. listopada 2001.

 

Studentska natjecanja u 2002. godini
Pojedinačno natjecanje studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 15. lipnja 2002.
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 15. rujna i 20. listopada 2002.

 

Studentska natjecanja u 2003. godini
Pojedinačno natjecanje studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 5. srpnja 2003.
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 20. rujna i 11. listopada 2003.

 

Studentska natjecanja u 2004. godini
Pojedinačno natjecanje studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 10. srpnja 2004.
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 9. i 23. listopada 2004.

 

Studentska natjecanja u 2005. godini
Pojedinačno natjecanje studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 17. rujna 2005.
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 7. i 22. listopada 2005.

 

Studentska natjecanja u 2006. godini
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 21. listopada i 4. studenog 2006.

 

Studentsko natjecanje u 2007. godini
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 20. listopada 2007.

 

Studentsko natjecanje u 2008. godini
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 25. listopada 2008.

 

Studentsko natjecanje u 2009. godini
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 17. listopada 2009.

 

Studentsko natjecanje u 2010. godini
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 6. studenog 2010.

 

Studentsko natjecanje u 2011. godini
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 15. listopada 2011.

 

Studentsko natjecanje u 2012. godini
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 28. listopada 2012.

 

Studentsko natjecanje u 2013. godini
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 26. listopada 2013.

 

Studentsko natjecanje u 2014. godini
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 19. i 26. listopada 2014.

 

Studentsko natjecanje u 2015. godini
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 25. listopada 2015.

 

Studentsko natjecanje u 2016. godini
Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta - 23. listopada 2016.

 

 

MEĐUNARODNE PRIPREME ZA NATJECANJA

Pripreme tima Sveučilišta u Zagrebu za finale ACM ICPC natjecanja

 

 

MEĐUNARODNA STUDENTSKA INFORMATIČKA NATJECANJA

Srednjoeuropsko studentsko ACM natjecanje
Central Europe Regional (Programming) Contest

CERC 1996 - Bratislava, Slovačka
CERC 1997 - Bratislava, Slovačka
CERC 1999 - Prag, Češka
CERC 2000 - Prag, Češka
CERC 2000 - Prag, Češka (on English)
CEPC 2001 - Varšava, Poljska
CEPC 2002 - Varšava, Poljska
CEPC 2003 - Varšava, Poljska
CEPC 2004 - Budimpešta, Mađarska
CEPC 2005 - Budimpešta, Mađarska
CEPC 2006 - Budimpešta, Mađarska
CERC 2007 - Prag, Češka
CEPC 2008 - Wroclaw, Poljska
CEPC 2009 - Wroclaw, Poljska
CERC 2010 - Wroclaw, Poljska
CERC 2011 - Prag, Češka
CERC 2012 - Krakow, Poljska
CERC 2013 - Krakow, Poljska
CERC 2014 - Krakow, Poljska
CERC 2015 - Zagreb, Hrvatska / nastup
CERC 2015 - Zagreb, Hrvatska / službena web stranica
CERC 2016 - Zagreb, Hrvatska / nastup
CERC 2016 - Zagreb, Hrvatska / službena web stranica

 

Finale Svjetskog studentskog ACM ICPC natjecanja 2008
ACM-ICPC World Finals 2008 - Banff, Kanada

 

Finale Svjetskog studentskog ACM ICPC natjecanja 2014
ACM-ICPC World Finals 2014 - Ekaterinburg, Rusija

 

Finale Svjetskog studentskog ACM ICPC natjecanja 2015
ACM-ICPC World Finals 2015 - Marrakech, Maroko

 

Finale Svjetskog studentskog ACM ICPC natjecanja 2016
ACM-ICPC World Finals 2016 - Phuket, Tajland

 

Finale Svjetskog studentskog ACM ICPC natjecanja 2017
ACM-ICPC World Finals 2017 - Rapid City, SAD