Službeni programski alati za natjecanja srednjoškolaca u 2001. godini

Prema odluci Državnog povjerenstva za natjecanja srednjoškolaca iz informatike te Povjerenstva
za provedbu natjecanja u 2001. godini na natjecanjima će se koristiti sljedeći programski alati:

 

Državno natjecanje iz informatike (obje podskupine) i Hrvatska informatička olimpijada

Microsoft QuickBasic, verzija 4.5 ili viša
Borland Turbo Pascal, verzija 6.0 ili viša
Borland C/C++, verzija 3.0 ili viša

Izborne pripreme - odabir ekipe za nastup na međunarodnim natjecanjima

FreePascal, verzija 1.0.4 ili viša
DJGPP (GNU C i C++ compileri), verzija 2.0 ili viša

 

Više podataka o ovim programskim alatima možete naći na web stranicama samih alata

http://www.freepascal.org
http://www.delorie.com/djgpp/

na stranicama IOI software team-a

http://olympiads.win.tue.nl/ioi/st/

i na službenim stranicama 13. međunarodne informatičke olimpijade

http://www.ioi2001.edu.fi

 

Sva pitanja vezana uz gore navedene programske alate uputite Anti Đereku