CEOI 2010
 
17. srednjoeuropska informatička olimpijada - CEOI 2010
 
Košice, Slovačka, 12.-19. srpnja 2010.
 
Najava nastupa
 
Izvješće s nastupa