Izvješće s nastupa timova studenata informatičara Sveučilišta u Zagrebu
na Srednjoeuropskom studentskom ACM natjecanju

The 2002 ACM Central Europe Programming Contest

CEPC 2002
Varšava, Poljska
od 15. do 17. studenog 2002.

 

Ovo je sedma godina kako Hrvatski savez informatičara organizira nastup najuspješnijih studenata informatičara Sveučilišta u Zagrebu na regionalnom natjecanju timova studenata informatičara srednjoeuropskih sveučilišta CEPC-u /u sklopu svjetskog studentskog ACM ICPC natjecanja/.

Ovogodišnje se natjecanje po drugi put održalo na Fakultetu matematike, informatike i strojarstva Sveučilišta u Varšavi od 15. do 17. studenog 2002. Natjecanje se sastoji u timskom /tri studenta/ rješavanju 8 problemskih zadataka na algoritamskoj osnovi u programskim jezicima PASCAL ili C na jednom računalu u trajanju od 5 sati. Na ovom već tradicionalnom natjecanju studenata informatičara nastupio je 61 tim s 34 srednjoeuropska sveučilišta.

I ove je godine nastupu naših studenata prethodio niz natjecanja na kojima su izabrani timovi za nastup u Varšavi.
Prvo je 15. lipnja 2002. putem Interneta održano natjecanje studenata informatičara hrvatskih sveučilišta na koje se prijavilo 38 studenata. Temeljem rezultata tog natjecanja 14 je studenata sudjelovalo na Kampu za studente /Krk, od 20. do 30. srpnja 2002./ na kojem su formirani i uvježbavani timovi za predstojeća natjecanja timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta, koja su se u prostorijama Hrvatskog saveza informatičara održala 15. rujna i 20. listopada 2002.

Na Državnom natjecanju timova natjecalo se pet timova, a temeljem rezultata tri su tima izabrana za nastup na CEPC-u 2002. To su timovi u sastavu:

1. tim
Bojan Antolović
Milan Mesić
Mario Živić

2. tim
Mladen Kolar
Damir Korenčić
Damir Tubin

3. tim
Zvonimir Bujanović
Matija Kazalicki
Frane Šarić

Voditelji timova na CEPC-u 2002 u Varšavi bili su dr. sc. Igor Urbiha, prof.,  i Krešimir Malnar, apsolvent PMF-a - Matematički odjel, u Zagrebu. Ovogodišnji rezultat naših timova bio je vrlo uspješan, kako slijedi:

2. tim Sveučilišta u Zagrebu (Kolar, Korenčić, Tubin) osvojio 3. mjesto po broju riješenih zadataka i 7. mjesto prema vremenu predavanja rješenja
3. tim
Sveučilišta u Zagrebu (Bujanović, Kazalicki, Šarić) osvojio 4. mjesto po broju riješenih zadataka i 11. mjesto prema vremenu predavanja rješenja
1. tim
Sveučilišta u Zagrebu (Antolović, Mesić, Živić) osvojio 4. mjesto po broju riješenih zadataka i 15. mjesto prema vremenu predavanja rješenja

Kada se zbroje rezultati nastupa svih sveučilišta na CEPC-u 2002., Sveučilište u Zagrebu je osvojilo 3. mjesto.

ACM već preko 25 godina organizira ovo prestižno svjetsko natjecanje sveučilišnih studentskih timova, te ove godine na 30 regionalnih natjecanja nastupa preko 2800 sveučilišnih timova od kojih će 64 najuspješnijih nastupiti na svjetskom finalnom natjecanju.

Ovaj nastup hrvatskih studenata sa Sveučilišta u Zagrebu organizirao je Hrvatski savez informatičara prema ugovoru o financiranju projekta "Vankolegijalni rad sa studentima informatičarima hrvatskih sveučilišta" - VRSIH s Ministarstvom znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Voditelj ovog projekta je dr. sc. Igor Urbiha, prof., PMF - Matematički odjel, Zagreb, višegodišnji stručni suradnik HSIN-a na programima rada s mladim informatičarima Republike Hrvatske. Svi dosadašnji nastupi studenata Sveučilišta u Zagrebu bili su također organizirani pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

U Zagrebu, 20. studenog 2002.

 

Organizacija nastupa
Ivo Šeparović, dipl. ing.
tajnik HSIN-a

Voditelj projekta
dr. sc. Igor Urbiha, prof.
PMF - Matematički odjel

Voditelj timova
Krešimir Malnar
apsolvent PMF-a