DAN HRVATSKOG SAVEZA INFORMATIČARA 2010.
 
8. prosinca 2010.