PROGRAM DMIH-a

 

PONEDJELJAK, 13. svibnja 2002.

do 16.00 Dolazak i smještaj sudionika /uključen ručak do 16.00 sati/
do 17.00 Prijava županijskih ekipa Organizacijskom odboru DMIH-a
18.00-19.00 Svečano otvaranje DMIH-a 2002. s priredbom učenika Osnovne škole Viktora Cara Emina
19.30-21.00 Večera
21.00-23.00 Otvorena kompjuterska radionica INTERNET-HINET
do 23.00 Slobodno vrijeme
Popodnevna i večernja prezentacija sponzora

 

UTORAK, 14. svibnja 2002.

7.30-9.00 Doručak
8.30-10.30 Natjecanje u programskom jeziku LOGO za OSNOVNOŠKOLSKE podskupine; u isto vrijeme SMOTRA SOFTVERSKIH RADOVA za SREDNJOŠKOLSKU skupinu
9.00-10.00 Predavanje
8.00-12.00 Posjet Umagu za mentore i učenike bez obveza
9.30-12.00 Sastanak organizatora s voditeljima županijskih ekipa, prema rasporedu
10.00-12.00 Otvorena Internet radionica
12.30-14.00 Ručak - Odmor - Slobodno vrijeme
15.30-18.30 1. dan natjecanja za SREDNJOŠKOLSKE podskupine (PASCAL/C); u isto vrijeme SMOTRA SOFTVERSKIH RADOVA za OSNOVNOŠKOLSKU skupinu
16.00-17.00 Predavanje
16.00-23.00 Otvorena Internet radionica
19.30-21.00 Večera
20.00-21.00 Stručno predavanje
do 23.00 Slobodno vrijeme
Cjelodnevna prezentacija sponzora

 

SRIJEDA, 15. svibnja 2002.

7.30-9.00 Doručak
8.30-10.30 Natjecanje u programskim jezicima BASIC/PASCAL za OSNOVNOŠKOLSKE podskupine; u isto vrijeme SMOTRA SOFTVERSKIH RADOVA za SREDNJOŠKOLSKU skupinu
8.00-12.00 Posjet Umagu za mentore i učenike bez obveza
9.30-12.00 Sastanak organizatora s voditeljima županijskih ekipa, prema rasporedu
10.00-12.00 Otvorena Internet radionica
12.30-14.00 Ručak - Odmor - Slobodno vrijeme
14.30-16.00 Predavanje za mentore i učenike: Autori zadataka za LOGO za osnovnoškolsku skupinu - Prezentacija rješenja zadataka sa županijskog i državnog natjecanja
16.00-18.00 Predavanje za mentore i učenike: Autori zadataka za PASCAL/C za srednjoškolsku skupinu - Prezentacija rješenja zadataka sa županijskog i 1. dana državnog natjecanja
19.30-21.00 Večera
20.00-21.00 Stručno predavanje
21.00-22.00 Radionica INTERNET-HINET
do 23.00 Slobodno vrijeme
Cjelodnevna prezentacija sponzora

 

ČETVRTAK, 16. svibnja 2002.

7.30-9.00 Doručak
8.30-12.30 2. dan natjecanja za SREDNJOŠKOLSKE podskupine (PASCAL/C); u isto vrijeme SMOTRA SOFTVERSKIH RADOVA za OSNOVNOŠKOLSKU skupinu
9.00-13.00 Izlet u stari grad Motovun za mentore i učenike bez obveza
12.00-14.00 Ručak - Odmor - Slobodno vrijeme
14.00-15.30 Predavanje za mentore i učenike: Autori zadataka za BASIC/PASCAL za osnovnoškolsku skupinu - Prezentacija rješenja zadataka sa županijskog i državnog natjecanja
14.30-16.30 Predavanje za mentore i učenike: Autori zadataka PASCAL/C za srednjoškolsku skupinu - Prezentacija rješenja zadataka s 2. dana državnog natjecanja
17.30-18.30 OKRUGLI STOL sudionika DMIH-a
18.30-19.00 ZAVRŠNA SJEDNICA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA 2002. GODINU
20.00-22.30 Večera uz svečano zatvaranje DMIH-a, uz priredbu učenika Osnovne škole Viktora Cara Emina /proglašenje najboljih, dodjela diploma, pohvala, nagrada, zahvalnica i priznanja/
do 24.00 Slobodno vrijeme - Zabava

 

PETAK, 17. svibnja 2002.

8.00-10.00 Doručak
10.00-12.00 Odlazak sudionika DMIH-a iz hotela, osim pozvanika na 8. HIO i njihovih mentora
10.00-15.00 8. HIO - HRVATSKA INFORMATIČKA OLIMPIJADA 2002.
13.00-16.00 Ručak
16.00-18.00 Slobodno vrijeme
18.00-19.00 Predavanje za mentore i olimpijce: Autori zadataka za PASCAL/C za srednjoškolsku skupinu - Prezentacija rješenja zadataka s HIO
20.00-21.00 Svečana večera
21.00-21.30 Proglašenje rezultata 8. hrvatske informatičke olimpijade, dodjela medalja, diploma i proglašenje 8-10 pozvanika na Izborne pripreme.
do 24.00 Slobodno vrijeme - Zabava

 

SUBOTA, 18. svibnja 2002.

8.00-10.00 Doručak
10.00-12.00 Odlazak svih sudionika iz hotela, osim sudionika tribine
9.00-12.15 Informatička tribina za Istarsku županiju

 

Organizacijski odbor DMIH-a 2002.