POZVANI SOFTVERSKI RADOVI ZA DRŽAVNU SMOTRU 2002.

 

SREDNJOŠKOLSKA SKUPINA

 

 

R. br.

Naziv rada

Autori

Raz.

Škola/Grad/Županija

Mentor

1.    

Apolon

Luka Kovač

2.

I. gimnazija, Split

Splitsko-dalmatinska županija

Maristela Rubić

2.    

CNLJ

Milan Mimica

1.

Elektrotehnička škola, Buje

Istarska županija

Ivan Manestar

3.    

Daktilografija

Vedran Zrilić

2.

SŠ Hrvatski kralj Zvonimir, Krk

Primorsko-goranska županija

Marinko Franolić

4.    

Digital Music studio

Franjo Vojvodić

2.

Gimnazija, Dubrovnik

Dubrovačko-neretvanska županija

Pero Ruso

5.    

Dokazivanje sumnje

Vladimir Puškaš

3.

SŠ T. Ujevića, Kutina

Sisačko-moslavačka županija

Damir Petravić

6.    

E-consumer

Matko Bošnjak

Tomislav Tipurić

4.

1.

Gim. M. Mesića, Slavonski Brod

Brodsko-posavska županija

Zlatko Markovinović

7.    

Fizika Millennium 2002

Vibor Cipan

4.

Gimnazija, Daruvar

Bjelovarsko-bilogorska županija

Josip Prević

8.    

Kulturna baština Istre

Erman Gabrijel

Ares Starčić

4.

4.

Pazinski kolegij, Pazin

Istarska županija

Ivica Šuran

9.    

Media Player

Luka Hranjec

4.

Gimnazija, Čakovec

Međimurska županija

Darinka Drabić

10. 

mobyCOM

Tomislav Car

Matej Špoler

2.

2.

Gimnazija, Karlovac

Karlovačka županija

Slaven Lulić

11. 

Petica

Tomislav Fistrić

Martin Birač

2.

2.

I. tehnička škola Tesla, Zagreb

V. gimnazija, Zagreb

Grad Zagreb

Andreja Štancl

12. 

Plaće i kadrovska evidencija

Damjan Namjesnik

Domagoj Barišić

4.

3.

Gim. A. G. Matoša, Đakovo

Osječko-baranjska županija

Gordana Stilinović

13. 

Početnica

Marijan Jurešić

Mario Depicolzuane

4.

2.

KIOK, Krk

Primorsko-goranska županija

Boris Bolšec

14. 

Resculator

Davorin Vlašić

2.

Elektrotehnička škola, Zagreb

Grad Zagreb

Zlatko Kunštek

15. 

The Lord of the Rings

Luka Vidoš

Goran Petrović

2.

2.

III. gimnazija, Split

Splitsko-dalmatinska županija

Marina Galasso

 

Napomena: Radovi su sortirani abecednim redom naziva rada