8. HRVATSKA INFORMATIČKA OLIMPIJADA

 

 

R.br.

Bodovi max=300

Ime i prezime

R.

Škola/klub, mjesto, županija

Mentor

1.

256

Luka Kalinovčić

2.

XV. gimnazija, Zagreb,

Grad Zagreb

Mladen Pregrad

2.

224

Ivan Sikirić

4.

Gim. F. Petrića, Zadar,

Zadarska županija

Gojko Bukvić

3.

200

Lovro Pužar

2.

XV. gimnazija, Zagreb,

Grad Zagreb

Mladen Pregrad

4.

198

Tomislav Gracin

4.

V. gimnazija, Zagreb,

Grad Zagreb

Predrag Brođanac

5.

138

Miroslav Crnić

4.

V. gimnazija, Zagreb,

Grad Zagreb

Predrag Brođanac

6.

117

Davor Bonači

3.

III. gimnazija, Split,

Splitsko-dalmatinska županija

Magda Josipović

7.

116

Ivan Rukavina

3.

SŠ dr. A. Barca, Crikvenica,

Primorsko-goranska županija

Ljubica Dunđerović

8.

62

Marko Živković

3.

V. gimnazija, Zagreb,

Grad Zagreb

Predrag Brođanac

9.

37

Danijel Milišić

2.

Srednja škola, Delnice,

Primorsko-goranska županija

Branka Mihajlović

10.

27

Stjepan Čajić

3.

XIII. gimnazija, Zagreb,

Grad Zagreb

Josip Justinić

11.

23

Tomislav Berić

4.

XV. gimnazija, Zagreb,

Grad Zagreb

Marina Nikolić

12.

21

Srećko Jurić-Kavelj

3.

III. gimnazija, Split,

Splitsko-dalmatinska županija

Magda Josipović

13.

18

Anđelko Katalenić

2.

Gimnazija, Varaždin,

Varaždinska županija

Janja Pavlinić

14.

16

Luka Donđivić

2.

XV. gimnazija, Zagreb,

Grad Zagreb

Mladen Pregrad

15.

8

Bojan Orlović

3.

Prva sušačka hrvatska gim., Rijeka,

Primorsko-goranska županija

Franz Turin

16.

0

Mihovil Frater

3.

XV. gimnazija, Zagreb,

Grad Zagreb

Renata Gjurić

17.

0

Ivan Galić

2.

Gimnazija, Požega,

Požeško-slavonska županija

Sanja Grabusin

18.

0

Siniša Miličić

4.

V. gimnazija, Zagreb,

Grad Zagreb

Predrag Brođanac

 

nije pristupio

Juraj Lovrenčić

4.

Gim. A. G. Matoša, Zabok,

Krapinsko-zagorska županija

Mihael Bobičanec

 

Odlukom Povjerenstva za provedbu natjecanja na Izborne pripreme poziva se osam prvoplasiranih natjecatelja.

 

U Umagu, 17 svibnja 2002.

 

Predsjednik Državnog povjerenstva

dr. sc. Igor Urbiha, prof.