PROGRAM DMIH-a

 

UTORAK, 13. svibnja 2003.

do 16.00 Dolazak i smještaj sudionika /uključen ručak u hotelu do 16.00 sati/
do 17.00 Prijava županijskih ekipa Organizacijskom odboru DMIH-a
18.30-19.30 Svečano otvaranje DMIH-a 2003. s priredbom učenika u Osnovnoj školi Frane Petrića
19.30-21.00 Večera
21.00-23.00 Otvorena HThinet radionica
do 23.00 Slobodno vrijeme
Popodnevna i večernja prezentacija sponzora

 

SRIJEDA, 14. svibnja 2003.

7.30-9.00 Doručak
8.30-10.30 Natjecanje u programskom jeziku LOGO za OSNOVNOŠKOLSKU skupinu; u isto vrijeme SMOTRA SOFTVERSKIH RADOVA za SREDNJOŠKOLSKU skupinu
9.00-10.00 Predavanje: "Novi alati za srednjoškolce - Free Pascal i DJGPP", Mario Živić
8.00-12.00 Posjet gradu Cresu za mentore i učenike bez obveza
9.30-12.00 Sastanak organizatora s voditeljima županijskih ekipa, prema rasporedu
10.00-12.00 Otvorena HThinet radionica
12.30-14.00 Ručak - Odmor - Slobodno vrijeme
15.30-18.30 1. dan natjecanja za SREDNJOŠKOLSKU skupinu (PASCAL/C); u isto vrijeme SMOTRA SOFTVERSKIH RADOVA za OSNOVNOŠKOLSKU skupinu
16.00-17.00 Predavanje
16.00-23.00 Otvorena HThinet radionica
19.30-21.00 Večera
20.00-21.00 Predavanje predstavnika glavnog sponzora - HThinet
do 23.00 Slobodno vrijeme
Cjelodnevna prezentacija sponzora

 

ČETVRTAK, 15. svibnja 2003.

7.30-9.00 Doručak
8.30-10.30 Natjecanje u programskim jezicima BASIC/PASCAL za OSNOVNOŠKOLSKU skupinu; u isto vrijeme SMOTRA SOFTVERSKIH RADOVA za SREDNJOŠKOLSKU skupinu
8.00-12.00 Posjet gradu Cresu za mentore i učenike bez obveza
9.30-12.00 Sastanak organizatora s voditeljima županijskih ekipa, prema rasporedu
10.00-12.00 Otvorena HThinet radionica
12.30-14.00 Ručak - Odmor - Slobodno vrijeme
14.30-16.00 Predavanje za mentore i učenike: Autori zadataka za LOGO za osnovnoškolsku skupinu - Prezentacija rješenja zadataka sa županijskog i državnog natjecanja
16.00-18.00 Predavanje za mentore i učenike: Autori zadataka za PASCAL/C za srednjoškolsku skupinu - Prezentacija rješenja zadataka sa županijskog i 1. dana državnog natjecanja
19.30-21.00 Večera
20.00-21.00 Predavanje
21.00-22.00 Otvorena HThinet radionica
do 23.00 Slobodno vrijeme

 

PETAK, 16. svibnja 2003.

7.30-9.00 Doručak
8.30-12.30 2. dan natjecanja za SREDNJOŠKOLSKU skupinu (PASCAL/C); u isto vrijeme SMOTRA SOFTVERSKIH RADOVA za OSNOVNOŠKOLSKU skupinu
9.00-13.00 Izlet za mentore i učenike bez obveza
12.00-14.00 Ručak - Odmor - Slobodno vrijeme
14.00-15.30 Predavanje za mentore i učenike: Autori zadataka za BASIC/PASCAL za osnovnoškolsku skupinu - Prezentacija rješenja zadataka sa županijskog i državnog natjecanja
15.30-16.30 Predavanje za mentore i učenike: Autori zadataka PASCAL/C za srednjoškolsku skupinu - Prezentacija rješenja zadataka s 2. dana državnog natjecanja
17.30-18.30 OKRUGLI STOL sudionika DMIH-a
18.30-19.00 ZAVRŠNA SJEDNICA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA DMIH 2003
19.00-19.30 Večera
19.30-20.00 Predavanje predstavnika Microsoft Hrvatska
20.00-22.30 Svečano zatvaranje DMIH-a s priredbom učenika u Osnovnoj školi Frane Petrića /proglašenje najboljih, dodjela diploma, pohvala, nagrada, priznanja i zahvalnica/
do 24.00 Slobodno vrijeme - Zabava

 

SUBOTA, 17. svibnja 2003.

8.00-10.00 Doručak
10.00-12.00 Odlazak sudionika DMIH-a iz hotela, osim pozvanika na 9. HIO i njihovih mentora
10.00-15.00 9. HIO - HRVATSKA INFORMATIČKA OLIMPIJADA 2003
10.30-12.30 INFORMATIČKA TRIBINA za učenike i profesore s Cresa
13.00-16.00 Ručak
16.00-18.00 Slobodno vrijeme
18.00-19.00 Predavanje za mentore i olimpijce: Autori zadataka za PASCAL/C za srednjoškolsku skupinu - Prezentacija rješenja zadataka s HIO
20.00-21.00 Svečana večera
21.00-21.30 Proglašenje rezultata 9. hrvatske informatičke olimpijade, dodjela medalja, diploma i proglašenje 6-8 pozvanika na Izborne pripreme
do 24.00 Slobodno vrijeme - Zabava

 

NEDJELJA, 18. svibnja 2003.

8.00-10.00 Doručak
10.00-12.00 Odlazak svih sudionika iz hotela

 

Organizacijski odbor DMIH-a 2003.