DMIH 2008 Logo
 
OPERATIVNI SUSTAVI I PROGRAMSKI ALATI ZA NATJECANJE
 
Natjecateljima u srednjoškolskoj skupini u kategoriji Pascal/C/C++ na raspolaganju
će biti sljedeći operativni sustavi s pripadajućim alatima:
 
Microsoft Windows XP Professional
DJGPP (GCC 4.2.3)
Dev-C++ 4.9.9.2 (GCC 3.4)
Free Pascal 2.2.0
GNU Emacs
Vim
Notepad2
Notepad++
SciTE
FPC dokumentacija
STL dokumentacija
Linux - Fedora 8
GCC 4.1
Free Pascal 2.2.0
Gnome 2.16
KDE 3.5
svi standardni Linux alati
FPC dokumentacija
STL dokumentacija