DMIH 2009 Logo
 
OPERATIVNI SUSTAVI I PROGRAMSKI ALATI ZA NATJECANJE
 
Natjecateljima u srednjoškolskoj skupini u kategoriji Pascal/C/C++ na raspolaganju
će biti sljedeći operativni sustavi s pripadajućim alatima:
 
Microsoft Windows XP Professional
DJGPP (GCC 4.2.3)
Dev-C++ 4.9.9.2 (GCC 3.4)
Free Pascal 2.2.0
GNU Emacs
Vim
Notepad2
Notepad++
SciTE
FPC dokumentacija
STL dokumentacija
Debian GNU/Linux 5.0 (Lenny)
GCC 4.3.2
Free Pascal 2.2.2
KDE 3.5.9
Xfce 4.4.2
Kate (KDE 3.5.9)
KWrite (KDE 3.5.9)
gedit (GNOME 2.22)
(g)Vim 7.1
Emacs 22.2
svi standardni Linux alati
FPC dokumentacija
STL dokumentacija