NATJECANJA
logo

Održani VI. Dani mladih informatièara Hrvatske 1997.

 • Rezultati
 • Zadaci i rješenja

  U Zadru su od 29. travnja do 3. svibnja 1997. održani VI. Dani mladih informatièara Hrvatske. Ovo Državno natjecanje i smotru softverskih radova uèenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske iz podruèja informatike-raèunalstva organizirao je Hrvatski savez informatièara u suorganizaciji sa Društvom informatièara Zadar, te u suradnji i pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske, Županije zadarske, Zajednice tehnièke kulture Županije zadarske, poglavarstva grada Zadra, Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, CARNeta i Hrvatske zajednice tehnièke kulture. Potporu su pružile i osnovne i srednje škole iz Zadra, kako posudbom raèunala tako i sudjelovanjem na priredbi sveèanog otvaranja DMIH-a.

  U okviru DMIH-a održana su natjecanja uèenika osnovnih škola u dvije kategorije - u rješavanju zadataka programskim jezikom LOGO i programskim jezicima BASIC i PASCAL. U svakoj je kategoriji sudjelovalo po 43 uèenika. U LOGU je prvo mjesto osvojio Frane Šariæ iz Zagreba, drugo Lovro Žmak iz Opatije, a treæe Ivan Petroviæ iz Kutine. U kategoriji BASIC/PASCAL prvo mjesto osvojio je Ivan Petroviæ iz Kutine, što mu je sa treæim mjestom iz loga donijelo drugo mjesto u ukupnom poretku osnovnoškolaca koji su se natjecali u obje kategorije. Drugi je u kategoriji BASIC/PASCAL bio Davor Ristiæ iz Osijeka a treæi Ivan Vidakoviæ iz Osijeka. Prvo mjesto u ukupnom poretku osvojio je Frane Šariæ iz Zagreba, dok treæe mjesto dijele Marin Krkaè iz Kutine i Petar Vresnik iz Zagreba.

  Srednjoškolci, njih 43, rješavali su zadatke u programskim jezicima BASIC, PASCAL i C. Nakon dva dana natjecanja i šest problemskih zadataka najbolji je bio Željko Švediæ iz Slavonskog Broda, drugi Zvonimir Rakamariæ iz Krizevaca, a treæi Zvonimir Bujanoviæ iz Zagreba. Treæeg dana natjecanja održana je III. hrvatska olimpijada u informatici na kojoj je sudjelovalo 14 najboljih iz prva dva dana. Sva tri odlièja ponijeli su uèenici XV. Gimnazije iz Zagreba, i to zlato Zvonimir Bujanoviæ, srebro Hrvoje Tonkoviæ i broncu Ognjen Fabris. Šestorica najboljih po rezultatima iz sva tri dana natjecanja pozvana su na Izborne pripreme gdje æe biti odluèeno koja æe èetvorica zastupati Republiku Hrvatsku na meðunarodnim natjecanjima u 1997.

  Pored natjecanja, na DMIH-u je održana i Državna smotra softverskih radova uèenika osnovnih i srednjih škola. U dva su dana povjerenstva pregledala ukupno 40 radova, po 20 iz osnovnih i srednjih škola.

  U kategoriji osnovnoškolskih radova nagraðeni radovi su: BRAIN COMM Frane Šariæa iz Zagreba, ABC INTERFACE Saše Dragiæa iz Karlovca, DIJELOVI RAÈUNALA Mladena Kolara i Dina Vida iz Našica, TEHNIÈKI CRTAÈ Damira Strelova Tabulova iz Rijeke i PRIMJENA RAÈUNALA U ŠKOLI BUDUÆNOSTI Ivana Kataviæa i Ane Padovan iz Zadra. Pored nagraðenih radova još je pet radova pohvaljeno.

  U kategoriji srednjoškolskih radova nagreðeni su: Željko Švediæ iz Slavonskog Broda za rad PROPHECY, Marin Šariæ iz Zagreba za METAL LANGUAGE - METAL, Tomislav Mariæ iz Èakovca za ALGOS, Sandi Ljubiæ i Berislav Nižiæ iz Rijeke za GUI-WIZARD, te Ivan Ažiæ i Josip Bakiæ iz Zadra za WEB STYLER 1.0 FOR WIN95. I u ovoj kategoriji pohvaljeno je još pet radova.

  Osim samog natjecanja organizator je za natjecatelje i mentore organizirao i nekoliko predavanja, kao što su "Internet Turopolje '97", "Arhitektura Intel Pentium mikropeocesora i optimizacija koda", "Logo MSW", predstavljanje programa rada UDIG-a iz Zagreba, izlet brodom, a za vrijeme trajanja DMIH-a stalno je bila otvorena MULTIMEDIJSKA radionica i èvorište CARNet-a sa radionicom.

  U Zadru se natjecalo ukupno 94 osnovnoškolca i 65 srednjoškolca, a pratilo ih je i davalo im podršku 62 mentora - profesora informatike. Da bi natjecanje što bolje proteklo pobrinulo se 30 èlanova Organizacijskog odbora i Povjerenstava DMIH-a 1997.

  Zagreb, 9. svibnja 1997. Tajnik HSIN-a,

  Glavni organizator DMIH-a '97

  IVO ŠEPAROVIÆ, dipl. ing.