NAGRAĐENI SOFTVERSKI RADOVI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 

Naziv softverskog rada
Ime i prezime autora
Raz.
Škola / Klub
Mentor
CONSTRUCTOR Berislav Skupnjak
3.
Gimnazija, Varaždin, 

Varaždinska županija

Janja Pavlinić
FIZIKA 2000 Marko Brakus
2.
Gimnazija, Varaždin, 

Varaždinska županija

Janja Pavlinić
NT+  Ivan Voras
3.
Gim. M. Mesića, Slavonski Brod, Brodsko-posavska županija Zlatko Markovinović
SIGURNOSNI SUSTAV Antun Divald
2.
Ekekto-promet, Osijek,

Osječko-baranjska županija

Maja Galić
Miroslav Vuković
2.
Gimnazija, Đakovo

Osječko-baranjska županija

YACHT-POOL Luka Šurija
4.
SŠ J. Dobrile, Pazin, 

Istarska županija

Vesna Vujasin-Ilić

 
 
 

POHVALJENI SOFTVERSKI RADOVI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 

Naziv softverskog rada
Ime i prezime autora
Raz.
Škola / Klub
Mentor
IDENTIFIKATOR OSOBA  Krunoslav Husak
4.
Tehnička škola, Daruvar, Bjelovarsko-bilogorska županija Vladimir Koudela
MAGIC SAVERS DESIGNER Nikša Orlić
4.
XV. gimnazija, Zagreb, 

Grad Zagreb

Renata Gjurić
PROG. ZA DIMENZION. ZUPČANOG I TARNOG PRIJENOSA Mario Cvek
4.
Strojarska teh. škola, Osijek, Osječko-baranjska županija Josip Tojčić
Branimir Mišić
4.
SCHOOLWORKS Bojan Blažona
3.
Gimnazija, Čakovec, 

Međimurska županija

Darinka Drabić
Nikola Poljak
3.
VOICE UTILITIES Saša Dragić
2.
Tehnička škola, Karlovac, Karlovačka županija Goran Borčić