HIO 2020 Logo
 
26. HRVATSKA INFORMATIČKA OLIMPIJADA
 
HIO 2020
 
Visoko učilište Algebra, Ilica 242, Zagreb
 
15. i 17. srpnja 2020.
 
REZULTATI
 
HIO, 17. srpnja 2020.
 
MJESTO NATJECATELJ RAZRED, ŠKOLA/KLUB paint pastiri semafor zagrade UKUPNO
1 Patrick Pavić 2. r., XV. gimnazija Zagreb 48 100 100 100 348
2 Krešimir Nežmah 3. r., XV. gimnazija Zagreb 8 100 100 100 308
3 Martin Josip Kocijan 4. r., Gim. J. Slavenskog Čakovec / Međimurski informatički klub / Mladi informatičari Strahoninca 39 100 - 100 239
4 Dorijan Lendvaj 2. r., XV. gimnazija Zagreb 8 - 100 100 208
5 Pavel Kliska 4. r., XV. gimnazija Zagreb 40 8 18 100 166
5 Ivan Milinović 4. r., XV. gimnazija Zagreb 48 18 - 100 166
5 Matej Vojvodić 2. r., Gimnazija L. Vranjanina Zagreb 48 0 18 100 166
8 Ivan Jambrešić 2. r., Priv. gim. i ek.-inf. škola Futura / Udruga informatičara Božo Težak Zagreb 17 8 33 100 158
9 Fran Babić 1. r., XV. gimnazija Zagreb 48 8 18 71 145
10 Bartol Markovinović 3. r., XV. gimnazija Zagreb 48 8 6 71 133
11 Marko Dorčić 1. r., XV. gimnazija Zagreb 17 8 6 78 109
12 Vito Anić 2. r., XV. gimnazija Zagreb 8 100 - - 108
13 Ema Borevković 3. r., XV. gimnazija Zagreb - 0 - 100 100
14 Vlatko Borevković 1. r., XV. gimnazija Zagreb 8 8 6 71 93
15 Mislav Brnetić 4. r., XV. gimnazija Zagreb 8 8 - 71 87
16 Boris Španić 2. r., Gimnazija A. Mohorovičića Rijeka 48 8 6 14 76
17 Nikola Kušen 3. r., Prva gimnazija Varaždin 8 8 18 14 48
18 Ivan Janjić 1. r., XV. gimnazija Zagreb 9 0 - 21 30
18 Martina Licul 2. r., Gimnazija Pula 8 8 - 14 30
20 Marko Čengić 4. r., XV. gimnazija Zagreb 8 - - 14 22
20 Jakov Tomasić 4. r., SŠ za elektrotehniku i računalstvo Rijeka / CTK Rijeka 0 8 - 14 22
22 Vedran Cifrek 3. r., XV. gimnazija Zagreb 8 8 - - 16
22 Maja Drmač 4. r., XV. gimnazija Zagreb 8 8 - 0 16
24 Lovro Nidogon 2. r., XV. gimnazija Zagreb 0 - - 0 0
 
Tamnije osjenčani učenici izborili su pravo sudjelovanja na Izbornim pripremama
na kojima će biti izabrana hrvatska informatička reprezentacija učenika srednjih škola
koja će ove godine predstavljati Republiku Hrvatsku na
 
27. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi - CEOI 2020
i
32. medunarodnoj informatičkoj olimpijadi - IOI 2020