HIOD 2024 Logo
 
2. HRVATSKA INFORMATIČKA OLIMPIJADA ZA DJEVOJKE
 
HIOD 2024
 
Sveučilište Algebra, Gradišćanska 24, Zagreb
 
25. travnja 2024.
 
Što je Hrvatska informatička olimpijada za djevojke?
 
Pravila
 
Program
 
Pozvane učenice
 
Zadaci, test podaci i rješenja
 
Rezultati
 
Galerija fotografija