HLO 2020 Logo
 
1. HRVATSKA LOGO OLIMPIJADA
 
HLO 2020
 
Visoko učilište Algebra, Ilica 242, Zagreb
 
13. i 16. srpnja 2020.
 
PRAVILA
 
Pozivanje učenika
Na 1. hrvatsku Logo olimpijadu pozivaju se učenici osnovnih škola Republike Hrvatske temeljem rezultata Hrvatske Logo Lige 2019/2020 (za svakog natjecatelja vrednuje se 5 najboljih od 6 ukupno održanih kola), kao i temeljem rezultata HLL pretkola koje će se održati u ponedjeljak 13. srpnja.
Temeljem HLL rezultata poziva se do 7 učenika I. podskupine (do 6. razreda) te do 7 učenika II. podskupine (7. i 8. razred), dok se odluka o broju učenika koji se pozivaju temeljem rezultata HLL pretkola (također se gledaju rezultati po podskupinama) donosi u ponedjeljak 13. srpnja, nakon održanog natjecanja.
Znanstveno povjerenstvo, u suradnji s odgovornim organizatorom Hrvatskim savezom informatičara, samostalno donosi odluku o učenicima pozvanima na HLO kao i na HLO pretkolo.
Donesena odluka o pozvanim učenicima je konačna i eventualne žalbe neće biti razmatrane.
Radno okruženje i provedba natjecanja
Oba natjecanja (i HLO i HLO pretkolo) održavaju se u trajanju od 3 sata pri čemu se rješava 4-6 zadataka. Sva natjecateljska računala bit će opremljena isključivo Windows operacijskim sustavom s instaliranim programskim alatom FMS Logo.
U slučaju da natjecatelj želi koristiti vlastitu tipkovnicu, treba je predati tehničkom osoblju na provjeru prije početka natjecanja. Dopušteno je korištenje samo jednostavnih USB tipkovnica (mehaničke tipkovnice su također dozvoljene ako prođu provjeru organizatora). Bežične tipkovnice nisu dozvoljene.
Natjecatelj u dvoranu za natjecanje ne smije unositi nikakve elektroničke uređaje, medije za pohranu podataka, uređaje za komunikaciju, knjige, priručnike ili bilo kakav tiskani materijal.
Svaki natjecatelj će imati unaprijed određeno radno mjesto koje će biti označeno brojem. Nakon smještaja na radno mjesto, natjecatelj će čekati službeni početak natjecanja i pri tom ne smije dirati računalo, tipkovnicu, miša ili bilo koji drugi natjecateljski materijal.
Upiti o zadacima
Tijekom natjecanja, natjecatelj ima mogućnost traženja pojašnjenja nekih elemenata zadatka. Pitanja se predaju putem servera preko forme predviđene za upite. Znanstveno povjerenstvo nakon primitka pitanja dat će jedan od sljedećih odgovora:
Završetak natjecanja
15 minuta, 5 minuta i 1 minutu prije završetka natjecanja natjecatelji će biti obaviješteni o preostalom vremenu.
Pravila ponašanja i varanje
Svaki natjecatelj koji ometa druge, oštećuje opremu, pristupa drugim računalima, komunicira s drugim natjecateljima ili prepisuje tuđi kod podložan je diskvalifikaciji s natjecanja.
Žalbe
Nakon završetka natjecanja i objavljivanja rezultata, moguće je u roku od 30 minuta podnijeti žalbu pisanim putem. Znanstveno povjerenstvo će razmotriti žalbu i ako je ustanovljena greška u sustavu evaluacije rješenja, sva predana rješenja za taj zadatak će se ponovo reevaluirati. Reevaluirana rješenja odnosit će se na sve natjecatelje.
Nagrade i priznanja
Svi sudionici će dobiti priznanja za sudjelovanje, a najbolji medalje, diplome i nagrade.
 
U Zagrebu, lipanj 2020.
Predsjednik Znanstvenog povjerenstva
Frano Mihaljević
 
Za Hrvatski savez informatičara
Krešimir Malnar, tajnik