HLO 2021 Logo
 
2. HRVATSKA LOGO OLIMPIJADA
 
HLO 2021
 
XV. gimnazija, Zagreb
 
23. travnja 2021.
 
PRAVILA
 
Pozivanje učenika
Na 2. hrvatsku Logo olimpijadu pozivaju se učenici osnovnih škola Republike Hrvatske temeljem rezultata Hrvatske Logo Lige 2020/2021 (za svakog natjecatelja vrednuje se 5 najboljih od 6 ukupno održanih kola), kao i temeljem rezultata Državnog natjecanja iz informatike 2021 (kategorija "Logo").
Temeljem HLL rezultata poziva se do 6 učenika I. podskupine (do 6. razreda) te do 10 učenika II. podskupine (7. i 8. razred), dok se temeljem rezultata Državnog natjecanja poziva do 3 učenika 5. razreda, do 4 učenika 6. razreda, do 5 učenika 7. razreda i do 6 učenika 8. razreda.
Znanstveno povjerenstvo, u suradnji s odgovornim organizatorom Hrvatskim savezom informatičara, samostalno donosi odluku o učenicima pozvanima na HLO.
Donesena odluka o pozvanim učenicima je konačna i eventualne žalbe neće biti razmatrane.
Radno okruženje i provedba natjecanja
Natjecanje se održava se u trajanju od 3 sata pri čemu se rješava 4-6 zadataka. Sva natjecateljska računala bit će opremljena isključivo Windows operacijskim sustavom s instaliranim programskim alatom FMS Logo.
U slučaju da natjecatelj želi koristiti vlastitu tipkovnicu, treba je predati tehničkom osoblju na provjeru prije početka natjecanja. Dopušteno je korištenje samo jednostavnih USB tipkovnica (mehaničke tipkovnice su također dozvoljene ako prođu provjeru organizatora). Bežične tipkovnice nisu dozvoljene.
Natjecatelj u dvoranu za natjecanje ne smije unositi nikakve elektroničke uređaje, medije za pohranu podataka, uređaje za komunikaciju, knjige, priručnike ili bilo kakav tiskani materijal.
Svaki natjecatelj će imati unaprijed određeno radno mjesto koje će biti označeno brojem. Nakon smještaja na radno mjesto, natjecatelj će čekati službeni početak natjecanja i pri tom ne smije dirati računalo, tipkovnicu, miša ili bilo koji drugi natjecateljski materijal.
Upiti o zadacima
Tijekom natjecanja, natjecatelj ima mogućnost traženja pojašnjenja nekih elemenata zadatka. Pitanja se predaju putem servera preko forme predviđene za upite. Znanstveno povjerenstvo nakon primitka pitanja dat će jedan od sljedećih odgovora:
Završetak natjecanja
15 minuta, 5 minuta i 1 minutu prije završetka natjecanja natjecatelji će biti obaviješteni o preostalom vremenu.
Pravila ponašanja i varanje
Svaki natjecatelj koji ometa druge, oštećuje opremu, pristupa drugim računalima, komunicira s drugim natjecateljima ili prepisuje tuđi kod podložan je diskvalifikaciji s natjecanja.
Žalbe
Nakon završetka natjecanja i objavljivanja rezultata, moguće je u roku od 30 minuta podnijeti žalbu pisanim putem. Znanstveno povjerenstvo će razmotriti žalbu i ako je ustanovljena greška u sustavu evaluacije rješenja, sva predana rješenja za taj zadatak će se ponovo reevaluirati. Reevaluirana rješenja odnosit će se na sve natjecatelje.
Nagrade i priznanja
Svi sudionici će dobiti priznanja za sudjelovanje, a najbolji medalje, diplome i nagrade.
 
U Zagrebu, travanj 2021.
Predsjednik Znanstvenog povjerenstva
Frano Mihaljević
 
Za Hrvatski savez informatičara
Krešimir Malnar, tajnik