HONI Logo
 
HRVATSKO OTVORENO NATJECANJE U INFORMATICI
 
Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici je natjecanje učenika osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske organiziranih u ekipe koje predstavljaju njihove škole, informatičke klubove ili udruge, a natjecateljska sezona sastoji se od pet kola – od studenog do ožujka, i služi pripremi za informatička natjecanja te podizanju kvalitete znanja mladih programera.
 
Organizator Hrvatskog otvorenog natjecanja u informatici je Hrvatski savez informatičara, a za izradu zadataka zaduženi su stručni suradnici HSIN-a, sve redom bivši vrlo uspješni natjecatelji koji su u svoje vrijeme na međunarodnim natjecanjima osvojili pregršt sjajnih odličja za Republiku Hrvatsku.
 
Evaluacija natjecateljskih rješenja provodi se kroz Sustav za informatička natjecanja (evaluator), autorsko djelo stručnih suradnika HSIN-a.
Web stranice Hrvatskog otvorenog natjecanja u informatici nalaze se na adresi https://hsin.hr/honi/ gdje će tijekom natjecateljske sezone biti objavljivani svi relevantni materijali i obavijesti.
Ekipe
Pravo sudjelovanja imaju svi učenici osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, organizirani u ekipe svojih škola, informatičkih klubova ili udruga.
Jednu školu/klub/udrugu može predstavljati najviše jedna ekipa, a jedan učenik može se natjecati samo za jednu ekipu i tijekom jedne natjecateljske sezone u pravilu ne može mijenjati ekipu za koju se natječe. Broj natjecatelja u jednoj ekipi nije ograničen, a ekipa se može sastojati i od samo jednog natjecatelja.
Voditelji ekipa i prijava natjecatelja
Svaka ekipa mora imati voditelja (učitelj/nastavnik informatike ili stariji član kluba/udruge), koji brine za organizaciju natjecanja, odgovara za poštivanje pravila i regularnost natjecanja i koji će dobiti detaljne upute u vezi prikupljanja podataka o svojim natjecateljima i slanje istih organizatoru natjecanja.
 
Svi natjecatelji koji žele sudjelovati na natjecanju moraju obavezno biti unaprijed prijavljeni od strane svojih voditelja, najkasnije dan prije natjecanja do 14:00 sati.
Natjecanje, predavanje rješenja i evaluacija
Svako natjecateljsko kolo traje od 10:00 do 13:00 sati. Svi natjecatelji se pomoću podataka za pristup, koje će pravovremeno dobiti na svoje email adrese, logiraju na Evaluator, pristupaju zadacima i rješavaju ih. Kada natjecatelj preda neko svoje rješenje, ono će se automatski evaluirati na probnim primjerima iz teksta zadatka te na službenim testnim primjerima. Evaluacija može potrajati između nekoliko sekundi i nekoliko minuta ovisno o trenutnom opterećenju sustava. Nakon što je evaluacija završena, natjecatelj će dobiti informaciju o broju bodova koje je to predano rješenje ostvarilo. Putem sustava za evaluaciju moguće je dobiti uvid u detalje evaluacije za probne primjere iz teksta zadatka. Za testne primjere bit će vidljiv samo ishod evaluacije, ali ne i detalji poput izlaza, potrošenog vremena i memorije. Rezultati evaluacije za službene testne primjere bit će poredani prema ishodu.
 
U nekim zadacima testni primjeri grupirani su u tzv. clustere. Bodovi za pojedinu grupu odgovaraju minimalnom broju bodova po svim primjerima unutar grupe. U zadacima bez djelomičnog bodovanja pojedinog primjera to znači da svi testni primjeri iz grupe trebaju biti točno riješeni. Evaluator prekida evaluaciju grupe na prvom testnom primjeru koji je dobio 0 bodova (iz bilo kojeg razloga). Ako natjecatelj preda više rješenja za jedan zadatak, sustav za evaluaciju smatra da je natjecateljevo rješenje za taj zadatak ono koje je ostvarilo najviše bodova. Za svaki pojedini zadatak dozvoljeno je predati najviše 50 rješenja. Nakon što je natjecatelj iskoristio sve pokušaje, neće više moći predavati nova rješenja za taj zadatak. Dužnost je natjecatelja sva svoja rješenja pravodobno (prije završetka natjecanja) predati kroz evaluator.
 
Svako natjecateljsko kolo sastojat će se od 7 zadataka međusobno različitih težina. Prva četiri zadatka bit će poredana po težini počevši od najlakšeg i nosit će međusobno različit broj bodova, a zadnja tri zadatka će biti poredani abecedno po nazivu i nosit će isti broj bodova.
Programski jezici
Dozvoljeni programski jezici su Python, Pascal, C/C++ i Java.
Na sustav za informatička natjecanja šalje se izvorni kod natjecateljskih rješenja. Izvorni kod na sustavu se prevodi pomoću sljedećih prevoditelja:
Python ... python 3.7.3
Pascal ... fpc 3.0.4 s argumentima "-O1 -XS -dEVALUATOR"
C ... gcc 8.3.0 s argumentima "-std=c11 -O2 -DEVALUATOR -Wall"
C++ ... g++ 8.3.0 s argumentima "-std=c++17 -O2 -DEVALUATOR -Wall"
Java ... javac 11.0.6
Napomena za natjecatelje koji će zadatke rješavati u programskom jeziku Java:
Prije slanja rješenja na sustav Sustav za informatička natjecanja, molimo vas da, ako se klasa nalazi unutar nekog paketa, maknite ju iz paketa (uklonite početnu liniju koja počinje s "package").
Objava zadataka, testnih primjera i rješenja
U roku 24 sata nakon završetka natjecanja, objavljuju se zadaci i testni primjeri, dok se službena rješenja svih zadataka objavljuju nešto kasnije.
Žalbe
Žalbe se podnose email-om unutar 48 sati od završetka natjecanja. Žalbu razmatra Povjerenstvo za izradu zadataka i njihova odluka je konačna.
Rezultati
Nakon završetka COCI natjecanja (kako rezultati HONI natjecanja ne bi bili vidljivi COCI natjecateljima), objavljuju se neslužbeni pojedinačni i ekipni rezultati za tekuće kolo, kao i ukupni rezultati za sva do tada održana kola natjecanja.
Po isteku roka za žalbe, objavljuju se službeni rezultati.

Pojedinačni rezultati se objavljuju: Ekipni rezultati se objavljuju kao:
Kontakt
Za sve upite pišite na email adresu
 
Voditelj programa
Krešimir Malnar, tajnik Hrvatskog saveza informatičara