PROGRAM HSIN-A NA INFO 98.


Svakodnevdna prigodna prezentacija sponzora:

EUROTERA, Zagreb
VIRO, Zagreb

Predavanje:
UCB logo - Internet
Damjan Marion


Predstavljeni su radovi koji su nagrađeni i pohvaljeni na
Državnoj smotri softverskih radova 1998.
održanoj u Čakovcu.

OSNOVNE ŠKOLE

"ATHENEUM"
Nagrađeni rad
Nagrada INFO'98
Ivana Krstića iz Zagreba

"AUTO-ŠKOLA"
Nagrađeni rad
Nagrada INFO'98
Saše Kljajića iz Siska

"PANSION 98"
Nagrađeni rad
Marijana Jurešića iz Krka

"X INTERNET PACK"
Nagrađeni rad
Maria Mucale i Nermina Karahasana iz Splita

"CROBOT"
Nagrađeni rad
Mate Sršena iz Opuzena

"KEMIJA 1.0"
Pohvaljeni rad
Nagrada INFO'98
Sonje Miličić iz Slavonskog Broda

"XZIP"
Pohvaljeni rad
Matije Matijevca iz Zagreba

"SECRET OF THE DEEP HOLE"
Pohvaljeni rad
Stanka Arbutine i Tibora Debuša iz Zagreba

"KOSMETIC WORLD 1.0"
Pohvaljeni rad
Igora Hrasta iz Krka

"CLASS 98"
Pohvaljeni rad
Marka Ramljaka i Ivana Dujmova iz Zadara

Povjerenstvo za ocjenjivanje radova osnovnih škola:
  • Tomislav Žganec, dipl.ing. - predsjednik
  • Marijana Grgek
  • Elinka Barišić
SREDNJE ŠKOLE

"GUI"
Nagrađeni rad
Božidara Benka i Ivana Hamonajeca iz Križevaca

"WIN CAPTION"
Nagrađeni rad
Nagrada INFO'98
Josipa Medveda iz Osijeka

"DIGIWEATHER"
Nagrađeni rad
Brune Herenčića i Srečka Ježa iz Varaždina

"STOMATOLOG 98"
Nagrađeni rad
Nagrada INFO'98
Branimira Putnikovića iz Zadra

"HELP DESIGNER 97"
Nagrađeni rad
Marka Grbića iz Zadra

"ŠAH-MAT"
Pohvaljeni rad
Nagrada INFO'98
Toni Žufića iz Pazina

"Z--"
Pohvaljeni rad
Saše Dragića iz Karlovca

"RASPORED SATI"
Pohvaljeni rad
Gorana Hoblaja iz Čakovca

"PIC DEVELOPER"
Pohvaljeni rad
Željka Krpetića iz Rijeke

"RPG"
Pohvaljeni rad
Krešimira Ćosića iz Splita

Povjerenstvo za ocjenjivanje radova srednjih škola:
  • Antica Lovrić, dipl. ing. - predsjednik
  • Džeraldina Kuzminski, dipl. inf.
  • Tatjana Koren, dipl. oec.
  • Damir Purković, prof.