JHIO 2013 Logo
 
2. JUNIORSKA HRVATSKA INFORMATIČKA OLIMPIJADA 2013
 
Krk, 25. lipnja 2013.
 
POZVANI UČENICI
 
Izvršni odbor Hrvatskog saveza informatičara donio je 13. lipnja 2013. god. odluku o
pozvanim učenicima na 2. juniorsku hrvatsku informatičku olimpijadu, Krk, 25. lipnja.
 
Rbr Ime i prezime Razred Škola/Klub
1 Dominik Balog 6 OŠ Marina Držića Zagreb
2 Adrian Beker 8 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb
3 Robert Benić 8 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb
4 Dominik Fistrić 6 Udruga mladih programera S VIJUGOM Zagreb
5 Luka Jovanović 7 OŠ Josipa Račića Zagreb
6 Lovro Kalinovčić 6 Udruga mladih programera S VIJUGOM Zagreb
7 Marin Kišić 8 OŠ Sveti Đurđ
8 Josip Klepec 7 I. osnovna škola Vrbovec
9 Martin Josip Kocijan 5 MIS Strahoninec
10 Vedran Kurdija 8 Udruga informatičara Božo Težak Zagreb
11 Dorijan Lendvaj 3 RIK Popovača
12 Vilim Lendvaj 7 RIK Popovača
13 Marko Prološčić 7 OŠ Dore Pejačević Našice
14 Mark Rajković 5 OŠ Tone Peruška Pula