Sa otvaranja...

Neki od predavaca....

Polaznici....


by Elinka Barisic
photo by Josip Jezovita