KAMP 2009
 
19. KAMP MLADIH INFORMATIČARA HRVATSKE 2009.
 
KRK, od 25. lipnja do 15. srpnja 2009.