KAMP 2010
 
20. KAMP MLADIH INFORMATIČARA HRVATSKE 2010.
 
KRK, od 27. lipnja do 8. srpnja 2010.