KAMP 2011
 
21. KAMP MLADIH INFORMATIČARA HRVATSKE 2011.
 
KRK, od 18. do 28. lipnja 2011.