ŠKOLE
logo
7. KAMP MLADIH INFORMATIÈARA HRVATSKE 1997.

Zadar, 1.-20. kolovoza 1997.

Hrvatski savez informatièara organizirao je 7. Kamp mladih informatièara Hrvatske 1997. u Omladinskom hostelu u Boriku u Zadaru, od 1. do 20. kolovoza 1997. godine, u 2 termina, kako slijedi:

I. TERMIN ZA NAJUSPJEŠNIJE SREDNJOŠKOLCE 1997. GODINE

U REPUBLICI HRVATSKOJ, od 1. - 10. kolovoza 1997.

Organizirana su predavanja i rad u grupama za najbolje mlade informatièare srednjoškolske dobi, koji su nagraðeni boravkom na Kampu prema rezultatima sa DMIH-a 1997., od Saveza ili sponzora, ili su poslani iz svojih sredina kao istaknuti mladi informatièari. Ovom dijelu programa prisustvovali su profesori i uèenici srednjih škola iz Županije zadarske prema izboru suorganizatora DIZ-a - Društva informatièara Zadar.

Osnovne teme ovog programa bile su: Programski jezici PASCAL i C, Desk Top Publishing, CARNet-Internet - èvorište, LINUX, Olimpijski zadaci, Windows 95 - HTML i ostalo vezano za Windows 95 okruženje.

Održano je i predavanje sa predstavljanjem svjetski poznate softverske tvrtke MICROSOFT HRVATSKA, EXPLORER 4.0, koji je predstavio Marko Makovac.

II. TERMIN ZA NAJUSPJEŠNIJE OSNOVNOŠKOLCE 1997. GODINE

U REPUBLICI HRVATSKOJ, od 10. - 20. kolovoza 1997.

Organizirana eu predavanja i rad u grupama za najbolje mlade informatièare osnovnoškolske dobi, koji su nagraðeni boravkom na Kampu, prema rezultatima sa DMIH-a 1997., od Saveza ili sponzora, ili su poslani iz svojih sredina kao istaknuti mladi informatièari. Ovom dijelu programa prisustvovali su profesori i uèenici osnovnih škola iz Županije zadarske prema izboru suorganizatora DIZ-a - Društva informatièara Zadar. Osnovne teme ovog programa bit æe: Programski jezici LOGO, BASIC, PASCAL, C, Desk Top Publishing, CARNet-Internet i ostalo vezano za Windows 95 okruženje. Ovdje æe takoðer biti organiziran rad po grupama na razne teme, prema želji sudionika. Posebna radionica bit æe organizirana na temu "Rješavanje zadataka na algoritamskoj osnovi sa dosadašnjih županoijskih i državnih ntjecanja", za one uèenike koji su na prijelazu iz osnovne u srednju školu.Kompjutorske radionice u 1. terminu srednjoškolaca:

1. Internet_Carnet i Multimedija

Voditelj radionice: Tomislav Žganec, dipl. ing., FER

2. WWW - Izrada WEB stranica, HTML

Voditelji radionice: Elinka Barišiæ i Hrvoje Dogan

3. LINUX

Voditelj radionice: Tomislav Vujec, apsolvent FER-a

4. Složenost algoritama

Voditelj radionice: mr. Igor Urbiha, prof., PMF Zagreb

5. Olimpijski zadaci - grupa A

Voditelji radionice: Krešimir Malnar i Jurko Gospodnetiæ

6. Olimpijski zadaci - grupa B

Voditelji radionice: Bojan Antoloviæ i Jurko Gospodnetiæ

7. C++

Voditelji radionice: Tomislav Vujec i Krešimir Malnar

Pohvaljeni srednjoškolci na 1. terminu:

1. Marin Kovaèiæ

2. Hrvoje Tonkoviæ

3. Branimir Putnikoviæ

4. Borna Novak

5. Tibor Kulscar

6. Davor Èapalija

7. Božidar Benko

8. Tomislav Ðerek

9. Željko Švediæ

10. Zoran Majstroviæ

11. Zvonimir Bujanoviæ

12. Ognjen Fabris

13. Damjan Marion

14. Josip Bakiæ

Kompjutorske radionice na 2. terminu Kampa 1997.:

1. LOGO - poèetni

Voditelj radionice: Mario Milešiæ

2. LOGO - napredni

Voditelj radionice: Mario Milešiæ

3. INTERNET-CARNET

Voditelj radionice: Tomislav Žganec, dipl. ing. i Damjan Marion

4. BASIC

Voditelji radionice: Bojan Antoloviæ i Jurko Gospodnetiæ

5. C++

Voditelj radionice: Krešimir Ðuraèiæ

6. PASCAL

Voditelj radionice: Vesna Mesar, dipl. ing.

7. Zadaci sa županijskih i državnih natjecanja

Voditelji radionice: Jurko Gospodnetiæ i Bojan Antoloviæ

Pohvaljeni osnovnoškolci na 2. terminu kampa 1997.:

1. Mirna Peco

2. Irena Šaran

3. Aleksandar Opaèiæ

4. Marijan Èelica

5. Èedomir Šegulja

6. Lovro Žmak

7. Marin Krkaè

8. Saša Dragiæ

9. Snježana Frišæiæ

10. Marko Ramljak

11. Ana Vuliæ

12. Ivan Petroviæ

13. Ivan Dokmaniæ

14. Aleš Zamuda

15. Ivan Vidakoviæ

16. Frane Šariæ

17. Mislav Dunatov

18. Ivica Hasanec

19. Marinko Jablan

20. Danijel Šaško

Kako je ranije spomenuto 7. Kamp mladih informatièara Hrvatske uspješno je održan u Omladinskom hostelu u Zadru od 1. do 20. kolovoza 1997. godine. Svi zacrtani programi su u potpunosti ispunjeni. Potporu ovom programu HSIN-a pružile su zadarske škole posudbom opreme i Društvo informatièara Zadar, kao suorganizator. Društvo infromatièara Zadar je za sudionike 1. termina Kampa organiziralo izlet brodom u nacionalni park Kornati i poznato jezero Telašæica.

Potporu organizacijui ovog kampa pružili su još:

MINISTARSTO PROSVJETEI ŠPORTA REPUBLIKE HRAVSTKE

MINISTARSTO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE REPUBLIKE HRAVSTKE

HRVATSKA ZAJEDNICA TEHNIÈKE KULTURE

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAÈUNALSTVA ZAGREB

CARNet Zagreb

HPT Zadar

MICROSOFT HRVATSKA

MARASKA, Zadar

U Zagrebu, 28. kolovoza 1997.

Struèni voditelj 2. termina Kampa Odgovorni voditelj Kampa

Vesna Mesar, dipl. ing. v.r. Ivo Šeparoviæ, dipl. ing.