Na prijedlog članova Povjerenstva za provedbu natjecanja srednjoškolaca

Državno povjerenstvo je na sjednici održanoj 12. travnja 2001. godine donijelo

 

Pravila za izbor natjecatelja koji će predstavljati Republiku Hrvatsku

na međunarodnim natjecanjima u 2001. godini

 

Natjecatelji koji će predstavljati Republiku Hrvatsku na međunarodnim natjecanjima u 2001. godini bit će izabrani sukladno sljedećim pravilima:

  • Državno natjecanje sastoji se od dva dana natjecanja; svaki dan se rješavaju po 3 zadatka, a zadaci za različite podskupine su različiti. Natjecatelji s najboljim rezultatima (zbrajaju se bodovi oba dana natjecanja) bit će pozvani na Hrvatsku informatičku olimpijadu tako da se, načelno, iz I. (mlađe) podskupine poziva 5 najboljih natjecatelja, a iz II. (starije) podskupine 10 najboljih natjecatelja.

  • Na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi rješavaju se 4 zadatka, a svi natjecatelji, bez obzira iz koje podskupine dolaze rješavaju iste zadatke. Načelno, 6 do 10 natjecatelja s najboljim rezultatima (u obzir dolaze samo bodovi s Hrvatske informatičke olimpijade), bit će pozvani na Izborne pripreme.

  • Na Izbornim pripremama održat će se dodatno natjecanje (koje se sastoji od jednog ili dva izlučna natjecanja) za izbor natjecatelja za reprezentaciju koja će predstavljati Republiku Hrvatsku na međunarodnim natjecanjima.

  • Hrvatska reprezentacija za nastup na XIII. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Finskoj i VIII. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi u Mađarskoj odredit će se na temelju zbroja bodova osvojenih na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi i bodova osvojenih na dodatnom natjecanju provedenom na Izbornim pripremama.

  • U reprezentaciji koja će nastupiti na VIII. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi neće sudjelovati učenici završnih razreda srednje škole, već će u reprezentaciju biti pozvani mlađi učenici prema broju osvojenih bodova.

  • Konačnu odluku o natjecateljima pozvanima na Hrvatsku informatičku olimpijadu donosi Državno povjerenstvo, a konačnu odluku o natjecateljima pozvanima na Izborne pripreme donosi Povjerenstvo za provedbu natjecanja na Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi.

 

Obrazloženje

 

Prema odluci Državnog povjerenstva, u 2001. godini natjecanje srednjoškolaca se razdvaja na dvije podskupine, u prvoj podskupini se natječu učenici nižih razreda s lakšim zadacima, dok u drugoj podskupini učenici viših razreda s težim zadacima. Kako svi srednjoškolci trebaju imati jednake uvjete za plasman u reprezentaciju koja će nastupati na međunarodnim natjecanjima, više nije moguć dosadašnji način izbora kada su se bodovi s Državnog natjecanja zbrajali s bodovima Hrvatske informatičke olimpijade.
Dakle, ove godine rezultati Državnog natjecanja tj. bodovi koje natjecatelji na istom osvoje neće utjecati na određivanje pozvanih na Izborne pripreme, već će se pozvani natjecatelji odrediti samo na temelju rezultata Hrvatske informatičke olimpijade.

Nadalje, kako se ove godine VIII. srednjoeuropska informatička olimpijada održava nakon XIII. međunarodne informatičke olimpijade, smatramo da bi u cilju pripreme potencijalnih natjecatelja za natjecanja sljedećih godina na srednjoeuropsku informatičku olimpijadu trebalo pozvati učenike koji će ove godine završiti najviše treći razred srednje škole.