Operativni sustavi i programski alati

 

Pozvanicima na Izborne pripreme na raspolaganju Še biti operativni sustavi:

Microsoft Windows 98 SE
ili
HRID 1.5 (hrvatska GNU/LINUX distribucija bazirana na Linux Mandrake 8.2)

i programski alati:

Free Pascal 1.0.6
i
DJGPP 2.0 (gcc 3.22, gpp 3.22 i rhide 1.4.9)