HIO 2019 Logo
 
IZBORNE PRIPREME 2019
 
Hrvatski savez informatičara, Dalmatinska 12, Zagreb
 
1. i 2. lipnja 2019.
 
Izborne pripreme za izbor hrvatske informatičke reprezentacije učenika srednjih škola koja će predstavljati Republiku Hrvatsku na međunarodnim natjecanjima u 2019. godini održat će 1. i 2. lipnja u prostorijama Hrvatskog saveza informatičara, Dalmatinska 12, Zagreb, a pravo sudjelovanja ostvarit će učenici koji postignu najbolje rezultate na 25. hrvatskoj informatičkoj olimpijadi, koja će se održati 14. travnja 2019. u Zagrebu.
Ove dvodnevne pripreme su izborne, nakon kojih će se bodovima ostvarenima na HIO 2019 pribrojiti bodovi osvojeni kroz dva izborna ispita. Četiri sveukupno najuspješnija natjecatelja ostvarit će pravo nastupa u informatičkoj reprezentaciji Republike Hrvatske na 26. srednjoeuropskoj informatičkoj olimpijadi - CEOI 2019 (Bratislava, Slovačka, od 23. do 29. srpnja) i 31. međunarodnoj informatičkoj olimpijadi - IOI 2019 (Baku, Azerbajdžan, od 4. do 11. kolovoza).
Hrvatski savez informatičara Izborne pripreme organizira od 1995. godine. Program se financira iz javnih potreba za tehničku kulturu, a pokroviteljstvo i potporu pružaju Hrvatska zajednica tehničke kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
 
Znanstveno povjerenstvo
Adrian Satja Kurdija, FER, predsjednik
Domagoj Bradač, PMF
Mislav Bradač, FER
Ivan Paljak, FER
Tonko Sabolčec, FER
 
Povjerenstvo za provedbu i evaluaciju
Matej Ferenčević, FER
 
Organizacija
Vlado Lendvaj, predsjednik HSIN-a
Alenka Dogan Capan, pomoćnica tajnika HSIN-a
Krešimir Malnar, tajnik HSIN-a