ŠKOLSKO NATJECANJE 2009
 
19. siječnja 2009.
 
Školsko natjecanje provode školska povjerenstva čiji rad koordinira županijsko povjerenstvo za organizaciju i provođenje natjecanja osnovnih i srednjih škola, a u iznimnim slučajevima državno povjerenstvo.
Zadatke za školska natjecanja izrađuju stručna povjerenstva Hrvatskog saveza informatičara, imenovana od strane državnog povjerenstva.
 
Za preuzimanje zadataka koristi se Sustav za preuzimanje zadataka i test podataka.
Sat vremena prije početka natjecanja školsko povjerenstvo se mora prijaviti na Sustav i preuzeti zadatke, te ih otisnuti i umnožiti u potrebnom broju primjeraka.
Nakon isteka vremena predviđenog za rješavanje zadataka školsko povjerenstvo sa Sustava preuzima test podatke pomoću kojih ocjenjuje svakog učenika.
 
Najkasnije 2 dana nakon održanih školskih natjecanja, školska povjerenstva šalju županijskim povjerenstvima rezultate školskih natjecanja, na temelju kojih županijska povjerenstva pozivaju natjecatelje na županijsko natjecanje.
Najkasnije 5 dana nakon održanih školskih natjecanja, županijska povjerenstva dužna su izvijestiti državno povjerenstvo o provedenim školskim natjecanjima sa svim rezultatima.
 
ZADACI, TEST PODACI I RJEŠENJA
 
OSNOVNOŠKOLSKA SKUPINA
LOGO
I. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
II. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
Eventualna pitanja, mišljenja ili prijedloge vezane uz zadatke uputite
 
OSNOVNOŠKOLSKA SKUPINA
BASIC/PASCAL/C/C++
I. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
II. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
Eventualna pitanja, mišljenja ili prijedloge vezane uz zadatke uputite
 
SREDNJOŠKOLSKA SKUPINA
PASCAL/C/C++
I. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
II. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
Eventualna pitanja, mišljenja ili prijedloge vezane uz zadatke uputite
 
SREDNJOŠKOLSKA SKUPINA
Osnove informatike
Zadaci
Rješenja
Eventualna pitanja, mišljenja ili prijedloge vezane uz zadatke uputite