ŠKOLSKO NATJECANJE IZ INFORMATIKE U PROGRAMIRANJU 2010
 
18. veljače 2010.
 
Školsko natjecanje provode školska povjerenstva čiji rad koordinira županijsko povjerenstvo za organizaciju i provođenje natjecanja osnovnih i srednjih škola, a u iznimnim slučajevima državno povjerenstvo.
Zadatke za školska natjecanja izrađuju stručna povjerenstva Hrvatskog saveza informatičara, imenovana od strane Državnog povjerenstva.
 
Za preuzimanje zadataka koristi se Sustav za preuzimanje zadataka i test podataka na WEB-u HSIN-a (samo za natjecanja u programiranju, ne i za Osnove informatike).
Sat vremena prije početka natjecanja školsko povjerenstvo se mora prijaviti na Sustav i preuzeti zadatke, te ih otisnuti i umnožiti u potrebnom broju primjeraka.
Nakon isteka vremena predviđenog za rješavanje zadataka školsko povjerenstvo sa Sustava preuzima test podatke pomoću kojih ocjenjuje svakog učenika.
 
Najkasnije 2 dana nakon održanih školskih natjecanja, školska povjerenstva šalju županijskim povjerenstvima rezultate školskih natjecanja, na temelju kojih županijska povjerenstva pozivaju natjecatelje na županijsko natjecanje.
Najkasnije 5 dana nakon održanih školskih natjecanja, županijska povjerenstva dužna su izvijestiti državno povjerenstvo o provedenim školskim natjecanjima sa svim rezultatima.
 
 
 
ZADACI, TEST PODACI I RJEŠENJA
 
OSNOVNOŠKOLSKA SKUPINA
LOGO
I. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
II. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
Eventualna pitanja, mišljenja ili prijedloge vezane uz zadatke uputite
 
OSNOVNOŠKOLSKA SKUPINA
BASIC/PASCAL/C/C++
I. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
II. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
Eventualna pitanja, mišljenja ili prijedloge vezane uz zadatke uputite
 
SREDNJOŠKOLSKA SKUPINA
PASCAL/C/C++
I. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
II. podskupina
Zadaci
Test podaci
Rješenja
Eventualna pitanja, mišljenja ili prijedloge vezane uz zadatke uputite