Smotra 2017 Logo
 
OTVORENA SMOTRA SOFTVERSKIH RADOVA 2017
 
Već sedmu godinu Hrvatski savez informatičara organizira Otvorenu smotru softverskih radova mladih informatičara Hrvatske (u daljnjem tekstu OSR).
Ciljevi OSR su:
Za provođenje OSR odgovorno je Povjerenstvo za OSR koje imenuje Izvršni odbor HSIN-a i broji od 4 do 6 članova.
 
KATEGORIJE NATJECATELJA
 
Na OSR-a će se autori natjecati u tri kategorije:
Dozvoljene su mješovite skupine, koje će biti svrstane u kategoriju najstarijeg autora iz skupine.
Ako autor prema kojem se rad kategorizira u ovoj godini završava 8. razred osnovne škole, smatrat će se da se taj rad natječe u kategoriji "Juniori".
Ako autor prema kojem se rad svrstava u kategoriju u ovoj godini završava 4. razred srednje škole, smatrat će se da se taj rad natječe u kategoriji "Seniori".
Ukoliko su autori ujedno i članovi udruga i klubova udruženih u HSIN, na Smotri će sudjelovati u ime udruge/kluba.
 
PRIJAVA RADOVA
 
Prijava radova podnosi se Hrvatskom savezu informatičara putem online obrasca najkasnije do ponedjeljka, 13. studenog 2017.
Prijava mora sadržavati:
Autori softverskih radova koji nisu poslali potpuni vlastiti izvorni kôd softverskoga rada, te s nepotpunom i neispravnom potrebnom dokumentacijom neće ući u izbor za Smotru.
Autori za svoje softverske radove mogu koristiti bilo koje operativne sustave, razvojne platforme i razvojne alate.
Pri izradi radova mogu se koristiti i gotovi programski paketi, ali tada rad mora sadržavati veći dio vlastitog programskog koda. Ukoliko se utvrdi da je natjecatelj u cijelosti uzeo tuđi rad bit će diskvalificiran i sankcioniran zabranom prijava na minimalno jednu godinu.
 
PREDSTAVLJANJE RADOVA
 
Od pristiglih prijava, na Završnicu OSR koja će se održati u sklopu Dana Hrvatskog saveza informatičara 2017. (u prosincu 2017.), bit će pozvano do pet radova iz svake kategorije (moguća su odstupanja od ovog broja ukoliko Povjerenstvo utvrdi da manji ili veći broj radova zaslužuje biti predstavljen na Smotri. Također, Povjerenstvo može zbog nedovoljnog odaziva na OSR objaviti rezultate na web stranicama HSIN-a, a odluku o prezentacijama nagrađenih radova prepustiti HSIN-u).
Povjerenstvo koje će izabirati radove i pratiti njihovo predstavljanje na Smotri, vrednovat će radove prema sljedećim elementima:
Predstavljanje rada na Smotri trajat će oko 15 minuta. Nazočan može biti i mentor/voditelj pod čijim je nadzorom rad izrađen, ali se ne smije uključivati u predstavljanje rada.
Za predstavljanje radova na Smotri bit će dostupna samo PC računala povezana na Internet, a autor se mora pobrinuti da sam osigura svako drugo računalo i svu dodatnu opremu.
Predstavljanje radova u pojedinoj kategoriji pratit će Povjerenstvo za prezentacije, koja će imenovati Povjerenstvo za OSR, a brojit će od 3 do 5 članova.
HSIN zadržava pravo isključivanja neprimjerenih radova sa smotre kao i neprimjerenih poruka tijekom komunikacije među sudionicima smotre uz obrazloženje razloga isključivanja.
 
POHVALE I NAGRADE
 
Povjerenstvo među predstavljenim radovima u svakoj kategoriji nagrađuje i pohvaljuju one radove koji se prema navedenim kriterijima posebno ističu, s tim da će se pri nagrađivanju prednost dati radovima izrađenima na otvorenim i besplatnim alatima.
HSIN će, u skladu sa svojim mogućnostima, osigurati nagrade najuspješnijim autorima softverskih radova, te pozvati najuspješnije na Zimsku ili Ljetnu školu informatike HSIN-a.
HSIN garantira sva autorska prava autorima softverskih radova.
Za sve dodatne informacije obratite nam se putem e-mail adrese smotra@hsin.hr.
 
U Zagrebu, rujan 2017.
 
Za Hrvatski savez informatičara
Krešimir Malnar, tajnik
 
Predsjednik Povjerenstva za OSR
Milan Korać, dipl. ing., prof. savjetnik
 
Članovi
Boris Bolšec, prof.
Dejan Drabić, mag. inf.
Marijan Jurešić
Alen Spiegl, dipl. ing.