Smotra 2019 Logo
 
OTVORENA SMOTRA SOFTVERSKIH RADOVA 2019
 
Otvorena smotra softverskih radova (u daljnjem tekstu OSR) program je Hrvatskog saveza informatičara pokrenut 2011. godine sa željom da se potakne razvoj stvaralačkih sposobnosti djece i mladih.
Kroz izradu softverskih radova i prijavu na ovaj natječaj mladi informatičari imaju mogućnost usavršiti svoja znanja iz informatike, steći nova iskustva i vještine te predstaviti svoje radove stručnom povjerenstvu i široj javnosti.
 
Ciljevi OSR su:
 
KATEGORIJE NATJECATELJA
 
Na OSR-a će se autori natjecati u tri kategorije:
Dozvoljene su i mješovite skupine, koje će biti svrstane u kategoriju najstarijeg autora iz skupine.
Ukoliko su autori ujedno i članovi udruga/klubova udruženih u HSIN, na Smotri će sudjelovati u ime udruge/kluba.
 
PRIJAVA RADOVA
 
Prijava radova podnosi se Hrvatskom savezu informatičara putem online obrasca najkasnije do ponedjeljka, 25. studenog 2019.
Prijava mora sadržavati:
Softverski radovi poslani s nepotpunom ili neispravnom navedenom dokumentacijom neće biti vrednovani.
Autori za svoje softverske radove mogu koristiti bilo koje operativne sustave, razvojne platforme i razvojne alate.
Pri izradi radova mogu se koristiti i gotovi programski paketi, ali tada veći dio rada mora sadržavati vlastiti programski kôd. Ukoliko se utvrdi da je natjecatelj u cijelosti uzeo tuđi rad bit će diskvalificiran i sankcioniran zabranom prijava na minimalno jednu godinu.
 
ELEMENTI VREDNOVANJA
 
Povjerenstvo će radove vrednovati prema sljedećim elementima:
 
PREDSTAVLJANJE RADOVA
 
Od svih pristiglih prijava, na Završnicu OSR bit će pozvano do tri rada iz svake kategorije (moguća su odstupanja od ovog broja ukoliko Povjerenstvo utvrdi da manji ili veći broj radova zaslužuje biti predstavljen).
Predstavljanje rada na Završnici OSR treba trajati do 15 minuta. Nazočan može biti i mentor/voditelj pod čijim je nadzorom rad izrađen, ali se ne smije uključivati u predstavljanje rada.
Za predstavljanje radova bit će dostupna samo PC računala povezana na Internet, dok svako drugo računalo i dodatnu opremu osiguravaju autori.
HSIN zadržava pravo isključivanja neprimjerenih radova sa smotre kao i neprimjerenih poruka tijekom komunikacije među sudionicima smotre uz obrazloženje razloga isključivanja.
 
POHVALE I NAGRADE
 
Povjerenstvo među predstavljenim radovima u svakoj kategoriji nagrađuje i pohvaljuju one radove koji se prema navedenim kriterijima posebno ističu.
HSIN će, u skladu sa svojim mogućnostima, osigurati nagrade najuspješnijim autorima softverskih radova, te pozvati najuspješnije na Zimsku ili Ljetnu školu informatike HSIN-a.
HSIN garantira sva autorska prava autorima softverskih radova.
Za sve dodatne informacije obratite nam se putem e-mail adrese smotra@hsin.hr.
 
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
 
Putem obrasca za prijavu radova na OSR prikupljaju se osobni podaci autora softverskih radova, te je u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka potrebna privola/suglasnost autora odnosno roditelja/skrbnika vezana uz zaštitu osobnih podataka autora te fotografiranje i snimanje.
Privola roditelja/skrbnika (za maloljetne autore).pdf
Privola (za punoljetne autore).pdf
Ispunjene i potpisane suglasnosti potrebno je, zajedno s dokumentacijom, poslati u sklopu prijave rada putem online obrasca.
 
Predsjednik Povjerenstva za OSR
Milan Korać, dipl. ing., prof. savjetnik
 
Članovi
Boris Bolšec, prof. savjetnik
Dejan Drabić, mag. inf.
Marijan Jurešić, dipl. ing.
Alen Spiegl, dipl. ing.
 
Za Hrvatski savez informatičara
Krešimir Malnar, dipl. ing., tajnik