Natjecanje timova studenata informatičara hrvatskih sveučilišta

20. rujna 2003.
i
11. listopada 2003.

 

Najava natjecanja

Zadaci, test podaci i rješenja

Statistika rješenosti zadataka

Rezultati