Rezultati

 

Prvo natjecanje
9. listopada 2004.

 

MJESTO

TIM

BROJ LABIRINT SEGMENTI SKLOP

UKUPNO

1.

Bonači
Kalinovčić
Pužar

5 5 5 4 19
5h 29'

2.

Kolar
Korenčić
Tubin

1 5 5 4 15
8h 14'

3.

Donđivić
Šarić
Živković

3 5 5 - 13
6h 12'

4.

Crnić
Gracin
Sikirić

1 2 5 5 13
8h 30'

5.

Čapalija
Horak
Maksimović

- 0 5 - 5
1h 37'

6.

Antunović
Popijač

- 2 0 - 2
1h 38'

 

Drugo natjecanje
23. listopada 2004.

 

MJESTO

TIM

KALADONT POLIGON VAGA ZBROJ

UKUPNO

1.

Bonači
Kalinovčić
Pužar

5 5 5 5 20
9h 19'

2.

Donđivić
Šarić
Živković

3 0 2 3 8
9h 11'

3.

Kolar
Korenčić
Tubin

- 4 - 1 5
4h 47'

4.

Čapalija
Horak
Maksimović

- - 0 4 4
1h 16'

5.

Crnić
Gracin
Sikirić

- - 0 2 2
3h 00'

6.

Antunović
Popijač

- - 0 1 1
2h 59'

 

UKUPNI REZULTATI

 

MJESTO

TIM

PRVO NATJECANJE DRUGO NATJECANJE UKUPNO

1.

Bonači
Kalinovčić
Pužar

19
5h 29'
20
9h 19'
39
14h 48'

2.

Donđivić
Šarić
Živković

13
6h 12'
8
9h 11'
21
15h 23'

3.

Kolar
Korenčić
Tubin

15
8h 14'
5
4h 47'
20
13h 01'

4.

Crnić
Gracin
Sikirić

13
8h 30'
2
3h 00'
15
11h 30'

5.

Čapalija
Horak
Maksimović

5
1h 37'
4
1h 16'
9
2h 53'

6.

Antunović
Popijač

2
1h 38'
1
2h 59'
3
4h 37'