VRSIH Logo
 
NATJECANJE TIMOVA STUDENATA INFORMATIČARA HRVATSKIH SVEUČILIŠTA
 
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
19. i 26. listopada 2014.
 
REZULTATI / 1. KRUG NATJECANJA
 
Kada su neki timovi izjednačeni po broju točno riješenih zadataka, rangiraju se po vremenu ("penalty").
Za svaki točno riješen zadatak računa se vrijeme proteklo od početka natjecanja do trenutka kad je to rješenje poslano,
te se na to vrijeme dodaje po 20 minuta za svako netočno rješenje poslano prije točnog rješenja.
Ukupni penalty je zbroj svih penaltyja po zadacima.
 
 
MJESTO TIM BITSTOCK ČETVEROKUT DVAPUT HYPERLOOP LIJEPI PARKET PROSJEK RAM ŠETNJA UKUPNO
1
TIM 8
Stjepan Glavina
Ivan Katanić
Gustav Matula
04:56:17
(3)
01:46:26
(0)
04:44:51
(2)
- 01:00:42
(0)
01:33:20
(1)
00:38:27
(0)
03:27:30
(0)
00:44:37
(0)
8
20:52:10
2
TIM 1
Mislav Balunović
Ivica Kičić
Marin Tomić
- 02:33:28
(1)
- (2) 01:41:57
(0)
01:18:45
(2)
03:26:39
(2)
- 02:44:07
(2)
5
14:04:56
3
TIM 16
Matija Milišić
Antun Razum
Tomislav Tunković
- 02:07:48
(4)
03:53:58
(1)
(1) 04:45:26
(0)
(4) 00:54:23
(0)
- 02:28:48
(0)
5
15:50:23
4
TIM 4
Mislav Bradač
Dominik Gleich
Ivan Paljak
- 02:36:03
(0)
- - 02:10:42
(1)
- 01:21:13
(2)
(1) 02:55:39
(0)
4
10:03:37
5
TIM 9
Matej Gradiček
Zvonimir Jurelinac
Borna Vukorepa
- 02:12:31
(1)
- (2) 04:35:23
(2)
- 00:57:46
(0)
- 02:47:52
(0)
4
11:33:32
6
TIM 10
Luka Mate Granić
Fran Jurišić
Tomislav Ljubej
- 04:04:31
(2)
- (1) - - 02:36:19
(2)
- 03:55:27
(1)
3
12:16:17
7
TIM 12
Tomislav Gudlek
Frane Kurtović
Matija Šantl
- (3) - - - (2) 00:51:53
(0)
- 03:25:36
(0)
2
04:17:29
8
TIM 17
Dino Rakipović
Filip Reškov
Dorian Šulc
- - - - - (4) 01:34:10
(0)
- 04:47:47
(1)
2
06:41:57
9
TIM 7
Jelena Držaić
Goran Flegar
Mirjana Jukić Bračulj
- 03:53:41
(0)
- - - (2) 04:14:46
(6)
- (1)
2
10:08:27
10
TIM 2
Erik Banek
Matija Herceg
Antonio Jurić
- (1) - (1) (2) (1) 01:19:20
(0)
- -
1
01:19:20
11
TIM 11
Ivan Grgurina
Ivan Kovačević
Antun Maldini
- - - (2) - (3) 02:31:14
(0)
- -
1
02:31:14
12
TIM 14
Hrvoje Kozak
Dario Miličić
Nino Uzelac
- - - - - - 02:21:38
(4)
- -
1
03:41:38
13
TIM 15
Frano Mihaljević
Ivan Orehovec
Mihael Peklar
- - - - - (1) (6) - 04:09:12
(0)
1
04:09:12
14
TIM 6
Herman Zvonimir Došilović
Ivan Krpelnik
Andro Mikulić
- - - - (1) - 04:02:55
(2)
- -
1
04:42:55
15
TIM 3
Gregor Boris Banušić
Porin Ćustić
Željko Đurić
- - - - - (4) (10) - -
0
00:00:00
16
TIM 5
Vjeran Crnjak
Sara Markić
Ivan Vujević
- - - - (1) - (7) - -
0
00:00:00
17
TIM 13
Dominik Ivošević
Kristijan Kosor
Mihael Marović
- - - - - - - - -
0
00:00:00