VRSIH Logo
 
NATJECANJE TIMOVA STUDENATA INFORMATIČARA HRVATSKIH SVEUČILIŠTA
 
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
19. i 26. listopada 2014.
 
REZULTATI / 2. KRUG NATJECANJA
 
Kada su neki timovi izjednačeni po broju točno riješenih zadataka, rangiraju se po vremenu ("penalty").
Za svaki točno riješen zadatak računa se vrijeme proteklo od početka natjecanja do trenutka kad je to rješenje poslano,
te se na to vrijeme dodaje po 20 minuta za svako netočno rješenje poslano prije točnog rješenja.
Ukupni penalty je zbroj svih penaltyja po zadacima.
 
 
MJESTO TIM JABUKA LEKTIRE MAGIJA NOVČIĆI PEČAT SORT TUNEL VELIKA XOR UKUPNO
1
TIM 8
Stjepan Glavina
Ivan Katanić
Gustav Matula
01:00:41
(0)
00:47:03
(0)
01:16:59
(0)
03:21:14
(0)
04:54:50
(2)
00:27:44
(0)
00:19:47
(1)
01:50:30
(0)
02:08:37
(0)
9
17:07:25
2
TIM 1
Mislav Balunović
Ivica Kičić
Marin Tomić
00:25:00
(0)
00:56:59
(0)
02:35:13
(1)
- - 00:54:39
(0)
00:20:24
(0)
01:24:46
(0)
-
6
06:57:01
3
TIM 4
Mislav Bradač
Dominik Gleich
Ivan Paljak
00:36:52
(0)
00:41:07
(0)
02:41:49
(1)
- - 00:52:30
(0)
01:00:53
(1)
02:03:32
(0)
-
6
08:36:43
4
TIM 16
Matija Milišić
Antun Razum
Tomislav Tunković
01:16:46
(0)
01:57:30
(0)
04:30:00
(0)
- - 01:46:42
(0)
00:39:29
(0)
03:02:48
(0)
-
6
13:13:15
5
TIM 12
Tomislav Gudlek
Frane Kurtović
Matija Šantl
00:33:33
(0)
02:04:35
(0)
- - - 01:39:33
(0)
00:28:08
(0)
03:53:08
(0)
-
5
08:38:57
6
TIM 9
Matej Gradiček
Zvonimir Jurelinac
Borna Vukorepa
00:51:54
(1)
01:27:57
(0)
- (4) - 02:41:07
(1)
00:24:55
(0)
04:01:35
(0)
-
5
10:07:28
7
TIM 7
Jelena Držaić
Goran Flegar
Mirjana Jukić Bračulj
00:42:09
(0)
02:52:45
(2)
- - - 03:59:45
(0)
00:19:57
(0)
- -
4
08:34:36
8
TIM 2
Erik Banek
Matija Herceg
Antonio Jurić
00:49:38
(0)
03:48:44
(0)
- - - 04:52:37
(0)
01:16:42
(1)
- -
4
11:07:41
9
TIM 10
Luka Mate Granić
Fran Jurišić
Tomislav Ljubej
01:35:08
(1)
04:19:30
(2)
- - - 02:54:42
(0)
01:47:51
(0)
- -
4
11:37:11
10
TIM 6
Herman Zvonimir Došilović
Ivan Krpelnik
Andro Mikulić
00:30:33
(0)
01:52:26
(0)
- - - - 00:54:42
(0)
- -
3
03:17:41
11
TIM 15
Frano Mihaljević
Ivan Orehovec
Mihael Peklar
01:02:29
(1)
02:31:26
(1)
- - - - 00:19:18
(1)
(1) -
3
04:53:13
12
TIM 14
Hrvoje Kozak
Dario Miličić
Nino Uzelac
01:06:46
(2)
03:20:29
(2)
- - - - 00:29:31
(1)
- -
3
06:36:46
13
TIM 17
Dino Rakipović
Filip Reškov
Dorian Šulc
01:47:31
(3)
04:39:42
(0)
- - - - 01:16:40
(2)
- -
3
09:23:53
14
TIM 5
Vjeran Crnjak
Sara Markić
Ivan Vujević
01:07:03
(2)
(7) - - - - 01:59:14
(1)
- -
2
04:06:17
15
TIM 13
Dominik Ivošević
Kristijan Kosor
Mihael Marović
01:45:02
(1)
- - - - - 02:06:57
(0)
- -
2
04:11:59
16
TIM 3
Gregor Boris Banušić
Porin Ćustić
Željko Đurić
01:22:08
(1)
- - - - - 02:28:44
(1)
(6) -
2
04:30:52
17
TIM 11
Ivan Grgurina
Ivan Kovačević
Antun Maldini
01:49:15
(3)
- - - - - 03:08:17
(0)
(3) -
2
05:57:32