VRSIH Logo
 
NATJECANJE TIMOVA STUDENATA INFORMATIČARA HRVATSKIH SVEUČILIŠTA
 
Zagreb / Osijek / Dubrovnik / Rijeka / Pula
 
nedjelja, 23. listopada 2016.
 
REZULTATI
 
Kada su neki timovi izjednačeni po broju točno riješenih zadataka, rangiraju se po vremenu ("penalty").
Za svaki točno riješen zadatak računa se vrijeme proteklo od početka natjecanja do trenutka kad je to rješenje poslano,
te se na to vrijeme dodaje po 20 minuta za svako netočno rješenje poslano prije točnog rješenja.
Ukupni penalty je zbroj svih penaltyja po zadacima.
 
 
MJESTO TIM BLOKADA CAKI GORIVO KOCKA MARICA OGRADA PČELE ROJ RUDAR VJEROJATNOST UKUPNO
1
TIM 2
Mislav Balunović
Domagoj Bradač
Marin Tomić
03:14:32
(1)
00:39:49
(0)
00:09:10
(0)
01:23:18
(0)
00:14:20
(0)
02:26:14
(1)
00:34:25
(0)
- (1) 01:58:15
(0)
8
11:20:03
2
TIM 16
Ivan Lazarić
Mihael Liskij
Tonko Sabolčec
02:14:04
(0)
00:57:20
(0)
00:16:24
(1)
01:03:19
(0)
00:20:12
(0)
03:07:05
(0)
01:45:34
(1)
- - 01:14:52
(0)
8
11:38:50
3
TIM 17
Matija Milišić
Antun Razum
Tomislav Tunković
04:11:54
(1)
01:23:37
(0)
00:13:44
(0)
00:44:54
(0)
00:37:14
(1)
03:41:11
(1)
01:27:15
(1)
- - 02:23:46
(0)
8
16:03:35
4
TIM 6
Mislav Bradač
Martin Gluhak
Ivan Paljak
- 00:36:57
(0)
00:23:23
(0)
01:15:34
(0)
00:16:16
(0)
- 02:17:03
(0)
- - 03:42:42
(0)
6
08:31:55
5
* TIM 34 *
* Leonard Inkret *
* Josip Klepec *
* Vilim Lendvaj *
(12) 00:30:41
(0)
00:07:58
(0)
02:04:14
(0)
00:40:39
(0)
- 01:41:08
(1)
- - 03:37:13
(0)
6
09:01:53
6
TIM 10
Dominik Gleich
Matej Gradiček
Borna Vukorepa
- 00:56:23
(0)
00:13:13
(1)
02:24:19
(0)
00:39:14
(0)
- 01:22:09
(0)
- - -
5
05:55:18
7
TIM 1
Dario Babojelić
Luka Barišić
Ivan Šego
- 01:07:17
(1)
00:11:16
(1)
01:43:21
(0)
00:39:38
(0)
- (7) - - 03:30:27
(0)
5
07:51:59
8
TIM 12
Nikola Herceg
Daniel Paleka
Stjepan Požgaj
(2) 00:51:42
(0)
00:21:13
(0)
02:34:35
(0)
01:56:16
(0)
- 01:58:04
(1)
- - -
5
08:01:50
9
* TIM 35 *
* Adrian Beker *
* Josip Kelava *
* Marin Kišić *
(3) 03:06:16
(2)
00:20:04
(0)
02:48:48
(0)
00:47:18
(1)
- 01:50:55
(0)
- - -
5
09:53:21
10
TIM 3
Erik Banek
Ivan Janjić
Antonio Jurić
- 01:52:21
(0)
00:20:52
(0)
02:13:22
(0)
02:27:20
(0)
- 04:07:03
(0)
- - -
5
11:00:58
11
TIM 21
Kristijan Rupić
Kristijan Štefanec
Ivan Žufić
- 01:25:00
(1)
00:41:21
(1)
02:21:42
(1)
01:49:44
(2)
- 03:20:54
(0)
- - -
5
11:18:41
12
TIM 14
Filip Hrenić
Ivan Krpelnik
Zvonimir Medić
- 01:17:07
(0)
00:13:11
(0)
02:12:26
(0)
00:29:14
(0)
- (6) - - -
4
04:11:58
13
TIM 19
Petar Orlić
Nikola Pintarić
Leon Starešinić
- 01:47:59
(0)
00:55:06
(0)
00:45:58
(0)
01:17:57
(0)
- (3) - - -
4
04:47:00
14
TIM 20
Dino Rakipović
Filip Reškov
Dorian Šulc
- 01:31:42
(0)
00:35:31
(1)
01:51:38
(0)
00:53:18
(0)
- (1) - - -
4
05:12:09
15
TIM 9
Branimir Filipović
Pavao Jerebić
Kristijan Vukelić
- 03:19:14
(0)
00:10:11
(0)
02:46:04
(1)
00:38:00
(0)
- (11) - - -
4
07:13:29
16
TIM 11
Matija Herceg
Filip Popić
Petra Rebernjak
- 01:09:15
(0)
01:54:18
(11)
04:45:07
(1)
01:39:03
(2)
- (12) - - -
4
14:07:43
17
TIM 13
Goran Horvat
Mihael Peklar
Toni Sente
- 02:55:02
(0)
03:45:41
(6)
04:03:13
(0)
01:41:40
(0)
- (3) - - -
4
14:25:36
18
TIM 22
Dario Sindičić
Lovro Sindičić
Kristijan Vulinović
- 02:13:55
(0)
00:13:37
(0)
02:02:19
(0)
- - - - - -
3
04:29:51
19
TIM 4
Bruno Bijelić
Matija Kušec
Marijana Peti
- (2) 01:05:29
(0)
03:46:47
(0)
01:24:25
(1)
- - - - -
3
06:36:41
20
TIM 24
Renato Dean
Antonio Jovanović
Ena Pribisalić
- 03:41:27
(2)
00:24:06
(0)
- 02:04:24
(3)
- - - - -
3
07:49:57
21
TIM 28
Matija Dizdar
Dino Ilić
Ivana Žužić
- (1) 00:12:35
(0)
04:46:27
(0)
03:38:25
(2)
- - - - -
3
09:17:27
22
TIM 23
Mislav Blažević
Matej Kroflin
Patrick Nikić
- - 00:21:02
(0)
- 03:26:04
(0)
- - - - -
2
03:47:06
23
TIM 18
Stjepan Močilac
Boris Simović
Adrian Žgaljić
- 03:35:24
(0)
00:25:14
(0)
- (3) - (2) - - -
2
04:00:38
24
TIM 7
Ivan Čeh
Sebastijan Horvat
Sandro Lovnički
- 01:55:17
(0)
02:07:01
(1)
- (4) - - - - -
2
04:22:18
25
TIM 26
Marko Jurić
Maris Mirović
Kruno Zečević
- - 00:31:21
(0)
- 03:32:48
(2)
- - - - -
2
04:44:09
26
TIM 15
Ivan Kovačević
Martin Sven Kovačić
Domagoj Tokić
- 04:42:47
(0)
00:39:24
(0)
- - - - - - -
2
05:22:11
27
TIM 8
Matej Dobrovodski
Vinko Kašljević
Lovro Lugović
- 04:34:12
(0)
01:17:08
(1)
(1) (4) - - - - -
2
06:11:20
28
TIM 25
Antun Đuraš
Stijepo Legeny
Romano Lipovača
- (2) 00:09:56
(0)
- - - - - - -
1
00:09:56
29
TIM 31
Mateo Bošnjak
Vedran Prpić
Karlo Tvrdinić
- - 00:29:02
(0)
- - - (7) - - -
1
00:29:02
30
TIM 27
Ivan Ćelić
Marin Jurjević
Arian Skoki
- - 00:32:43
(0)
- - - - - - -
1
00:32:43
31
TIM 33
Maurizio Matić
Robert Šajina
Romeo Šajina
- (1) 01:16:07
(0)
- (1) - - - - -
1
01:16:07
32
TIM 29
Luka Bastijanić
Stjepan Dalić
Doroteo Macan
- (5) 01:45:09
(0)
- - - - - - -
1
01:45:09
33
TIM 5
Jelena Borotić
Izabela Gucunski
Petra Vujević
- (1) 02:49:39
(0)
- - - (1) - - -
1
02:49:39
34
TIM 30
Igor Benić
Božidar Kokot
Boris Legović
- - - - - - - - - -
0
00:00:00
35
TIM 32
Edi Krožnjak
Luka Premate
Antonio Vuk
- - (5) - - - - - - -
0
00:00:00

Timovi 34 i 35, sastavljeni od učenika srednjih škola sudjelovali su na ovom natjecanju u neslužbenoj konkurenciji.