VRSIH Logo
 
NATJECANJE TIMOVA STUDENATA INFORMATIČARA HRVATSKIH SVEUČILIŠTA
 
Zagreb / Osijek / Rijeka / Pula
 
nedjelja, 22. listopada 2017.
 
REZULTATI
 
Kada su neki timovi izjednačeni po broju točno riješenih zadataka, rangiraju se po vremenu ("penalty").
Za svaki točno riješen zadatak računa se vrijeme proteklo od početka natjecanja do trenutka kad je to rješenje poslano,
te se na to vrijeme dodaje po 20 minuta za svako netočno rješenje poslano prije točnog rješenja.
Ukupni penalty je zbroj svih penaltyja po zadacima.
 
 
MJESTO TIM ASFALT COD KAKTUS KALENDAR LETOVI NKD PLOČA PRESJEK SRETAN STABLO UKUPNO
1
TIM 15
Ivan Lazarić
Mihael Liskij
Tonko Sabolčec
03:27:12
(0)
- 02:49:49
(0)
01:40:31
(1)
02:24:11
(0)
00:16:12
(0)
00:59:54
(0)
00:48:02
(0)
02:29:30
(0)
01:34:39
(1)
9
17:10:00
2
TIM 9
Matej Gradiček
Josip Kelava
Borna Vukorepa
- - - 01:37:05
(0)
01:49:53
(0)
00:23:20
(0)
02:11:43
(0)
04:06:47
(0)
(7) 01:21:21
(0)
6
11:30:09
3
TIM 14
Marin Kišić
Daniel Paleka
Stjepan Požgaj
- - - 02:17:22
(1)
03:34:47
(1)
00:18:52
(1)
04:18:43
(3)
(2) 02:54:18
(1)
01:22:40
(0)
6
17:06:42
4
* TIM 31 *
* Leonard Inkret *
* Josip Klepec *
* Vilim Lendvaj *
- - - 02:03:51
(0)
02:43:01
(0)
00:09:58
(0)
00:27:08
(0)
- 04:44:27
(12)
03:31:31
(2)
6
18:19:56
5
TIM 2
Dario Babojelić
Luka Barišić
Ivan Šego
- - (1) 02:34:10
(0)
03:38:45
(0)
00:20:43
(0)
01:11:26
(1)
- - -
4
08:05:04
6
TIM 3
Josip Benčić
Ivan Čeh
Ivan Žufić
- - - 02:27:46
(0)
- 00:20:53
(1)
(1) 03:54:27
(0)
- 01:04:01
(1)
4
08:27:07
7
* TIM 30 *
* Dominik Fistrić *
* Dorian Granoša *
* Lovro Kalinovčić *
- - - 00:38:08
(0)
02:35:23
(1)
00:12:55
(0)
(6) (3) - -
3
03:46:26
8
TIM 7
Luka Dumančić
Matija Jurić
Franko Leon Tokalić
- - - 01:28:19
(0)
(3) 00:13:39
(0)
- (1) - -
2
01:41:58
9
* TIM 29 *
* Mislav Brnetić *
* Pavel Kliska *
* Martin Josip Kocijan *
(3) - - 02:33:59
(0)
- 00:26:07
(0)
(1) - (3) -
2
03:00:06
10
TIM 11
Marko Jagodić
Antonio Jurić
Ivan Krpelnik
- - - 02:14:36
(0)
- 00:25:48
(1)
(1) - - -
2
03:00:24
11
TIM 23
Matija Dizdar
Erik Otović
Ivana Žužić
- - - 02:17:19
(1)
- 00:24:21
(0)
(6) - - -
2
03:01:40
12
TIM 16
Sven Radovinović
Dario Sindičić
Lovro Sindičić
- - - 02:43:55
(0)
- 00:21:34
(1)
(14) - - -
2
03:25:29
13
TIM 1
Ivan Avirović
Marija Gegić
Luka Tomić
- - (3) 03:30:36
(1)
- 00:32:19
(1)
- - - -
2
04:42:55
14
TIM 13
Ivan Karlović
Bojan Novković
Hrvoje Nuić
- - - 04:22:05
(0)
- 00:51:26
(0)
(6) - - -
2
05:13:31
15
TIM 4
Matija Bertović
Antun Magdić
Petar Mihalj
- - - 04:37:02
(1)
- 00:37:06
(0)
(4) - - -
2
05:34:08
16
TIM 12
Pavao Jerebić
Jakov Knežević
Kristijan Vukelić
- - - 03:47:59
(2)
- 00:48:02
(1)
- - - (1)
2
05:36:01
17
TIM 10
Nikola Herceg
Petar Orlić
Nikola Pintarić
- - - 03:55:40
(2)
- 00:40:27
(1)
(2) - - -
2
05:36:07
18
TIM 18
Bartol Borozan
Antonio Jovanović
Marko Tutavac
(2) - - - - 00:18:29
(0)
(1) - - -
1
00:18:29
19
TIM 8
Ivica Duspara
Marko Duspara
Marin Gunja
(1) - - - - 00:22:34
(0)
- - - -
1
00:22:34
20
TIM 21
Tomislav Bukić
Dino Ilić
Marko Sišul
- - - (8) - 00:27:06
(0)
(5) - - -
1
00:27:06
21
TIM 20
Matilda Benac
Marin Vidaković Lipovac
Igor Vukas
- - - - - 00:48:02
(0)
(3) - - -
1
00:48:02
22
TIM 17
Mislav Blažević
Matej Kroflin
Patrick Nikić
- - - (9) - 00:14:26
(2)
(8) - - -
1
00:54:26
23
TIM 5
Katarina Ćavar
Filip Herceg
Juraj Komerički
- - - - - 01:11:33
(0)
(4) - (1) -
1
01:11:33
24
TIM 22
Ivan Ćelić
Marin Jurjević
Arian Skoki
- - - - - 00:59:52
(1)
- - - -
1
01:19:52
25
TIM 26
Adrian Drozina
Tvrtko Jelić
Doroteo Macan
- - - - - 01:04:34
(1)
(5) - - -
1
01:24:34
26
TIM 28
Ivan Ožanić
Vedran Prpić
Nikola Semjaniv
- - - - (3) 01:11:03
(1)
- - - -
1
01:31:03
27
TIM 6
Ilija Domislović
Denis Horvat
Robert Tušek
- - - - (3) 02:06:21
(0)
(2) - - -
1
02:06:21
28
TIM 27
Marija Kantolić
Leona Štrucelj
Karlo Tvrdinić
- - - - - 03:10:53
(2)
- - (5) -
1
03:50:53
29
TIM 19
Ivana Baćac
Marino Njirić
Mislav Tvrdinić
- - - - - 02:52:24
(5)
(2) - - -
1
04:32:24
30
TIM 24
Benjamin Ališković
Josip Marić
Marin Ševerdija
- - - - - (2) - - (3) -
0
00:00:00
31
TIM 25
Kris Bosak
Adriana Šturlan
Klara Vučković
- - - - - - - - (1) -
0
00:00:00

Timovi 29, 30 i 31, sastavljeni od učenika srednjih škola sudjelovali su na ovom natjecanju u neslužbenoj konkurenciji.