VRSIH Logo
 
NATJECANJE TIMOVA STUDENATA INFORMATIČARA HRVATSKIH SVEUČILIŠTA
 
Zagreb / Osijek / Rijeka / Pula
 
nedjelja, 28. listopada 2018.
 
REZULTATI
 
Kada su neki timovi izjednačeni po broju točno riješenih zadataka, rangiraju se po vremenu ("penalty").
Za svaki točno riješen zadatak računa se vrijeme proteklo od početka natjecanja do trenutka kad je to rješenje poslano,
te se na to vrijeme dodaje po 20 minuta za svako netočno rješenje poslano prije točnog rješenja.
Ukupni penalty je zbroj svih penaltyja po zadacima.
 
Rank Team Solved Penalty A B C D E F G H I J
1 Tim 8 (Zagreb)
Domagoj Bradač, Ivan Lazarić, Daniel Paleka
8 808 1(01:41:32) 1(00:35:50) - 2(04:01:35) 1(00:14:05) 1(00:19:11) 1(01:18:39) 2(03:13:43) 15 2(01:03:29)
2 Tim 38 (SS 1)
Bernard Inkret, Dorijan Lendvaj, Patrik Pavić
7 924 3(02:47:43) 1(00:18:07) - - 1(00:23:45) 1(00:46:57) 1(00:29:58) 2(04:54:19) - 1(04:43:07)
3 Tim 9 (Zagreb)
Mislav Bradač, Dominik Gleich, Matej Gradiček
6 634 3(01:24:07) 1(00:56:02) - 6 1(00:10:48) 1(01:34:37) 1(03:57:07) - - 1(01:51:31)
4 Tim 17 (Zagreb)
Marin Kišić, Josip Klepec, Paula Vidas
6 735 3(03:03:19) 1(01:03:16) - 7 1(00:22:00) 1(00:51:52) 2(03:16:45) - - 2(02:17:29)
5 Tim 1 (Zagreb)
Ivan Avirović, Josip Kelava, Vedran Kurdija
6 787 1(02:42:57) 1(00:16:53) - 5 1(00:28:36) 1(00:56:28) 2(03:48:02) - - 3(03:54:11)
6 Tim 20 (Zagreb)
Mihael Liskij, Tonko Sabolčec, Kristijan Štefanec
6 863 2(03:33:05) 1(00:28:36) - - 1(00:13:56) 2(01:00:40) 1(03:55:46) - - 1(04:31:05)
7 Tim 41 (SS 4)
Dominik Fistrić, Gabrijel Jambrošić, Lovro Kalinovčić
5 316 2(01:26:02) 1(00:17:51) - 3 1(00:08:48) 1(00:36:08) 1(02:27:40) - - 4
8 Tim 16 (Zagreb)
Leonard Inkret, Vilim Lendvaj, Stjepan Požgaj
5 469 1(03:09:43) 1(00:15:14) - - 1(00:23:14) 1(00:44:31) 2 - - 1(03:16:29)
9 Tim 3 (Zagreb)
Erik Banek, Josip Benčić, Ivan Žufić
4 344 7 1(01:15:10) - - 1(00:27:30) 1(02:15:55) - 5 - 1(01:45:25)
10 Tim 39 (SS 2)
Vedran Cifrek, Bartol Markovinović, Krešimir Nežmah
4 390 5 1(00:35:14) - - 1(00:14:46) 1(00:52:06) 1(04:48:06) - - -
11 Tim 12 (Zagreb)
Fabijan Čorak, Petar Mihalj, Juraj Vladika
4 497 - 1(01:25:46) - - 1(00:59:45) 1(04:02:51) 1(01:48:42) - - -
12 Tim 21 (Zagreb)
Sven Radovinović, Dario Sindičić, Lovro Sindičić
4 564 - 1(01:04:41) - - 1(00:21:11) 3(02:49:14) 1(04:29:02) - - -
13 Tim 15 (Zagreb)
Jurica Horvat, Lovro Nuić, Kristijan Verović
4 607 5 1(01:02:34) - - 1(00:28:40) 2(04:10:50) 2(03:45:00) - - -
14 Tim 5 (Zagreb)
Filip Barbarić, Ivan Novak, Borna Šimić
4 615 - 1(03:00:31) - - 1(00:47:24) 2(02:00:17) 2(03:46:55) - - -
15 Tim 40 (SS 3)
Mislav Brnetić, Pavel Kliska, Ivan Milinović
3 229 - 1(00:34:45) - - 1(00:26:54) 3(02:07:46) - - - -
16 Tim 22 (Osijek)
Mislav Blažević, Patrick Nikić, Marko Tutavac
3 278 - 1(01:26:46) - - 1(01:03:13) 1(02:08:19) 1 - 2 -
17 Tim 30 (Rijeka)
Dino Ilić, Erik Otović, Ivana Žužić
3 300 4 1(00:39:47) - - 1(00:20:55) 3(03:19:23) - - - -
18 Tim 14 (Zagreb)
Ivica Duspara, Dino Ehman, Suzana Pratljačić
3 325 - 1(01:37:00) 3 - 1(01:03:18) 2 2(02:25:09) - 1 -
19 Tim 2 (Zagreb)
Ante Balaić-Marmun, Adi Čaušević, Hrvoje Maligec
3 590 1 1(02:08:16) 2 - 1(02:46:15) - 1(04:55:57) - - -
20 Tim 13 (Zagreb)
Luka Dumančić, Matija Jurić, Luka Merćep
2 48 3 1(00:27:14) - - 1(00:20:30) 2 - - - -
21 Tim 23 (Osijek)
Bartol Borozan, Antonio Jovanović, Tomislav Prusina
2 76 - 1(00:53:05) - - 1(00:22:35) - - - - -
22 Tim 10 (Zagreb)
Petar Bubica, Tibor Milić, Frano Rajič
2 134 - 1(01:49:37) - - 1(00:23:55) - 1 - - -
23 Tim 4 (Zagreb)
Josip Jerolim Banović, Toma Sikora, Marin Šimić
2 141 - 2(01:36:57) - - 1(00:23:59) 3 - - - -
24 Tim 29 (Rijeka)
Karlo Filipčić, Mateja Napravnik, Marin Vidaković Lipovac
2 185 - 1(02:08:54) - - 1(00:56:29) - - - - -
25 Tim 27 (Rijeka)
Valentina Ecimović, Andrej Gardijan, Marin Jansky
2 193 - 1(01:27:32) - - 1(01:45:40) 3 - - - -
26 Tim 25 (Rijeka)
Luka Babić, Borna Gilja, Romano Polić
2 198 - 1(01:25:54) - - 1(01:51:52) 1 - - - 3
27 Tim 26 (Rijeka)
Matilda Benac, Marino Njirić, Igor Vukas
2 224 1 3(02:12:05) 1 - 1(00:51:40) 3 - - - -
28 Tim 31 (Rijeka)
Matija Kelemen, Paulo Pavačić, Mislav Tvrdinić
2 238 - 1(01:40:14) - - 1(02:18:06) 1 - - - -
29 Tim 24 (Rijeka)
Antonio Babić, Robin Šćulac, Lucija Žužić
2 241 1 1(02:29:07) - - 1(01:31:41) 2 - - - -
30 Tim 6 (Zagreb)
Nikola Benazić, Jan Čapek, Martin Džida
2 267 - 1(02:03:40) 1 - 1(02:23:19) 3 - - - -
31 Tim 18 (Zagreb)
Sanja Kosier, Filip Pavletić, Ardita Šalja
2 280 2 1(02:01:09) 3 - 1(02:38:21) 3 - - - -
32 Tim 11 (Zagreb)
Rino Čala, Duje Drobac, Luka Martić
2 280 - 1(01:38:39) 13 - 2(02:41:35) 2 - - - -
33 Tim 7 (Zagreb)
Domagoj Božić, Tin Petračić, Josip Trbuščić
2 301 4 3(02:59:40) - - 1(01:21:12) 1 - - - -
34 Tim 37 (Pula)
Robert Šajina, Romeo Šajina, Leona Štrucelj
2 408 - 3(03:48:15) - - 1(02:19:37) 6 1 - - -
35 Tim 33 (Pula)
Ivan Antunović, Valentin Šamija, Karlo Tvrdinić
1 168 - 2 - - 1(02:48:09) - - - - -
36 Tim 36 (Pula)
Matija Hamer, Sandi Radešić, Lucian Tin Udovičić
1 243 - - - - 1(04:03:09) - - - - -
37 Tim 35 (Pula)
Timon Dudaković, Marko Gabrovec, Jurica Jurinčić
1 284 - - - - 2(04:24:00) 9 - - - -
38 Tim 34 (Pula)
Nikki Bernobić, Lorena Jeger, Leon Vila
1 371 - 7(04:10:48) - - 2 - - - - -
39 Tim 19 (Zagreb)
Vjeko Kužina, Mate Paulinović, Donik Vršnak
0 - - - - - - - - - - -
39 Tim 28 (Rijeka)
Ivan Fajta, Leon Ljubičić, Adis Tokalić
0 - - - - - 5 14 - - - -
 
Timovi 38, 39, 40 i 41, sastavljeni od učenika srednjoškolskog uzrasta nastupaju u neslužbenoj konkurenciji.