ŠKOLE
logo
2. POZIVNA ZIMSKA ŠKOLA INFORMATIKE ZA NAJBOLJE INFORMATIÈARE OSNOVNOŠKOLCE U REPUBLICI HRVATSKOJ

BJELOVAR '97, 4.-11. sijeènja 1997.

U Bjelovaru je od 4. do 11. sijeènja 1997. godine održana 2. pozivna zimska škola informatike za najbolje osnovnoškolce Republike Hrvatske. Organizator škole bio je Hrvatski savez informatièara, koji u tehnièkoj kulturi djeluje u sklopu Hrvatske zajednice tehnièke kulture, pod Ministarstvom prosvjete i športa RH, a suorganizatori: Tehnièka škola Bjelovar, II. osnovna škola Bjelovar i Udruga informatièara Županije bjelovarsko-bilogorske. Pokrovitelji su bili Županija bjelovarsko-bilogorska, grad Bjelovar i CARNET.

U rad škole bilo je ukljuèeno 11 najboljih hrvatskih informatièara osnovnoškolske dobi, a njihov izbor odreðen je prema rezultatima postigutim na Državnom natjecanju iz informatike, održanom na Braèu u mjesecu travnju 1996. godine.

U rad škole bilo je ukljuèeno i 30 uèenika Županije bjelovarsko-bilogorske koji pokazuju poseban interes za ovo podruèje.

Program rada škole obuhvatio je radionice sa slijedeæim temama:

  • programski jezik LOGO
  • programski jezik PASCAL
  • raèunalna grafika
  • programski jezik VISUAL BASIC
  • radionica "Složeni zadaci na algoritamskoj osnovi" na prijelazu iz osnovne u srednju školu

Tijekom cijelog trajanja škole bila je otvorena radionica INTERNET/CARNET koju je vodio predstavnik CARNET-a.

U poslijepodnevnim satima održana su predavanja za srednjoškolsku skupinu i ostale zainteresirane graðane sa slijedeæim temama:

  • DELFI, Tomislav Vujec/Mario Milešiæ
  • JAVA, Tomislav Vujec
  • PRVI DAN NA CARNETU, Mario Viljac
  • TENDENCIJE SUVREMENIH RAÈUNALNIH MREŽA - DATA LINK, Bjelovar

Ova manifestacija državne razine pruža moguænost dodatnog obrazovanja talentiranih informatièara osnovnoškolaca županije domaæina i njihovo povezivanje i druženje s najboljim mladim informatièarima Republike Hrvatske.

Ovogodišnja organizacija bila je uspješna, te se nadamo da æe naša županija tradicionalno postati domaæin ove manifestacije, što bi bio velik poticaj promièbi informatike na ovom podruèju, rekao je Župan bjelovarsko-bilogorski gospodin, Željko Ledinski na zatvaranju ove uspješne manifestacije Hrvatskog saveza informatièara u Bjelovaru.

Uèenici gosti iz svih krajeva Republike Hrvatske bili su smješteni u bjelovarskom Hotelu "CENTRAL" u kojemu je bila i jedna od radionica.

Rad s osnovnoškolcima bio je organiziran u 10 radionica koje su uèenici sami izabrali u skladu sa svojim interesima i predznanjem.

POPIS POLAZNIKA

R.br. IME I PREZIME
RAZRED
ŠKOLA MJESTO
1. Ivana Adamoviæ
7
II. osnovna škola Bjelovar
2. Robert Avilov
3. Zoran Babiæ
4.. Igor Bakarèiæ
8
O.Š. Gornja Vežica Rijeka
5. Danijel Baruškin
6. Olivera Božièkoviæ
7
III. osnovna škola Bjelovar
7. Iva Cepanec
7
III. osnovna škola Bjelovar
8. Danijel Cibolka
8
IV. osnovna škola Bjelovar
9. Mislav Damjaniæ
10. Viliam Ded
11. Ivan Dokmaniæ
7
O.Š. Milke Trnine Križ
12. Saša Dragiæ
8
O.Š. Dubovec Karlovac
13. Franjo Fabijan
7
II. osnovna škola Bjelovar
14. Ðuro Gavran
8
IV. osnovna škola Bjelovar
15. Juraj Gemiæ
7
O.Š. Davorin Trstenjak Zagreb
16. Josip Hrastiæ
8
O.Š. Nova Raèa Nova Raèa
17. Zrinka Hrestak
8
II. osnovna škola Bjelovar
18. Davor Ibriks
19. Goran Ježiæ
3
Ugostiteljska škola Bjelovar
20. Nikola Jovanèeviæ
8
III. osnovna škola Bjelovar
21. Vanja Jovanèeviæ
7
III. osnovna škola Bjelovar
22. Budimir Klièek
8
II. osnovna škola Varaždin
23. Marin Krkaè
7
O.Š. Vladimir Vidriæ Kutina
24. Toma Ladišiæ
7
O.Š.Zrin. i Frankopana Otoèac
25. Krešimir Lonèar
1
Gimnazija Bjelovar
26. Dubravko Martiniæ
7
II. osnovna škola Bjelovar
27. Damjan Mitriæ
8
III. osnovna škola Bjelovar
28. Nataša Rogulja
7
II. osnovna škola Bjelovar
29. Željko Rogulja
1
Gimnazija Bjelovar
30. Edin Selimoviæ
31. Davor Sušak
1
Tehnièka škola Bjelovar
32. Frane Šariæ
8
O.Š. Malešnica Zagreb
33. Èedomir Šegulja
7
O.Š. Ivan Mažuraniæ Novi Vinodolski
34. Dario Šplihal
8
III. osnovna škola Bjelovar
35. Igor Šustiæ
8
IV. osnovna škola Bjelovar
36. Dominik Trnski
1
Tehnièka škola Bjelovar
37. Vedran Turkoviæ
8
III. osnovna škola Bjelovar
38. Ivan Vidakoviæ
8
O.Š. Antun Mihanoviæ Osijek
39. Marijan Vukoviæ
6
O.Š. Nova Raèa Nova Raèa
40. Goran Vukšiæ
41. Dario Zoriæ
7
IV. osnovna škola Bjelovar

Za Hrvatski savez informatièara

Ravnatelj 2. pozivne škole

Vesna Mesar, dipl. ing. v.r.

U Zagrebu, 15. sijeènja 1997.