ŠKOLE

2. POZIVNA ZIMSKA ŠKOLA INFORMATIKE ZA NAJBOLJE INFORMATIÈARE SREDNJOŠKOLCE U REPUBLICI HRVATSKOJ

ZAGREB, SRCE '97, 5.-11. sijeènja 1997.

U Zagrebu je, od 5. do 11. sijeènja 1997. godine u Sveuèilišnom raèunskom centru SRCE-u, održana 2. pozivna zimska škola informatike za najbolje srednjoškolce Republike Hrvatske. Organizator škole bio je Hrvatski savez informatièara, koji u tehnièkoj kulturi djeluje u sklopu Hrvatske zajednice tehnièke kulture, pod Ministarstvom prosvjete i športa Republike Hrvatske, a suorganizator je bilo SRCE.

U rad škole bilo je ukljuèeno 13 pozvanih najboljih hrvatskih informatièara srednjoškolske dobi, a njihov izbor odreðen je prema rezultatima postigutim na Državnom natjecanju iz informatike, održanom na Braèu u mjesecu travnju 1996. godine.

Program rada škole obuhvatio je 2 glavne teme i to:

- uvježbavanje rješavanja problemskih zadataka na algoritamskoj osnovi u programskim

jezicima PASCAL i C, kroz predavanja i korištenje rješenih zadataka sa meðunarodnih

natjecanja u 1996. godini

- korištenje moguænosti CARNET-a za pronalaženje rješenih problemskih zadataka drugih

zemalja i za drugih moguænosti koje se pružaju na CARNet-u

Predavaèi i voditelji škole su bili:

1. Krešimir Malnar, apsolvent PMF-a, voditelj škole

2. Davor Obradoviæ, dipl. ing., University of Pennsylvania, USA

3. Tomislav Vujec, apolvent FER-a, CARNet

4. Ivo Šeparoviæ, dipl. ing., tajnik HSIN-a, organizator

5. Mr. Igor Urbiha, prof., PMF, Zagreb

6. Mr. Goran Igaly, dipl. ing., PMF, Zagreb

7. Ante Ðerek, student, PMF-a

8. Bojan Antoloviæ, student, FER-a

9. Saša Stubliæ, student PMF-a

Ova je manifestacija državne razine i pružila je moguænost uèenicima, pored interesantnih predavanja i meðusobno druženje i izmjenu steèenih znanja, korištenjem CARnet-a sa svim moguænostima koje on pruža. Držimo važnim da su trinaestorica najboljih informatièara srednjoškolaca po rezultatima u 1996. godini, na ispitu koji je održan na kraju škole, pokazali da æe uz dodatni rad nastaviti sa uspjesimana na domaæim i meðunarodnim natjecanjima u 1997. godini.
Uèenici koji su došli iz svih krajeva Republike Hrvatske bili su smješteni u Omladinskom hotelu u Zagrebu, a prehrana im je bila organizirana restoranu u SRCE-a i Studentskom centru.


POZVANI UÈENICI NA ZIMSKU ŠKOLU INFORMATIKE SRCE '97


R.br.
Ime i prezime
Raz.
Škola
Grad
Kuæna adresa
1.
Zvonimir Bujanoviæ
3.
XV. Gimnazija Zagreb Ul. M. Bariæ 3
2.
Goran Burazer V. Gorica Slavka Kolara 8a
3.
Tonèi Crmariæ
4.
III. Gimnazija Split Draškoviæeva 52,Solin
4.
Tomislav Ðerek XV. Gimnazija Zagreb Hebrangov prilaz 2
5.
Dragan Kovaè
3.
III. Gimnazija Osijek Cvjetkova 22
6.
Zoran Majstroviæ
3.
Gimnazija Kutina Kralja P. Krešimira IV 17
7.
Damjan Marion
4.
Gim. A. Mohorovièiæa Rijeka Rešetari 65
8.
Tomislav Mrkus
4.
SŠ Krapina Krapina Hum na Sutli 158
9.
Vinko Petrièeviæ
4.
Gimnazija Vinkovci Nazora 127, S.Mikanovci
10.
Juraj Pivac
4.
I. Gimnazija Osijek Pazinska 1
11.
Zvonimir Rakamariæ
4.
IK Radnik Križevci Svetokriška 10
12.
Željko Švediæ
4.
Gim. M. Mesiæa Sl. Brod N. Zrinskog 61
13.
Vedran Vetma
4.
Gim. A. G. Matoša Samobor IV. cvjetno naselje 2

Za Hrvatski savez informatièara

Voditelj 2. pozivne škole

Krešimir Malnar v.r.


U Zagrebu, 15. sijeènja 1997.