ŽUPANIJSKA NATJECANJA I SMOTRE
 
Županijska natjecanja i smotre softverskih radova pripremaju i provode županijska povjerenstva prema jedinstvenom programu i pravilima, koje donosi Državno povjerenstvo. Organizator natjecanja u županiji imenuje županijsko povjerenstvo i određuje mu sjedište, te pismenim putem obavještava Državno povjerenstvo o sastavu županijskog povjerenstva i njegovom sjedištu najkasnije do 20. prosinca 2006. godine.
 
Županijska povjerenstva čine istaknuti profesori i učitelji informatike/računalstva, ravnatelj ustanove domaćina i predstavnik organizatora natjecanja, a članovi županijskog povjerenstva mogu biti i predstavnici informatičkih udruga iz županije te priznati stručnjaci. Županijsko povjerenstvo će izabrati predsjednika i tajnika, stručna povjerenstva za osnovnu i srednju školu, odredit će mjesto održavanja i mjerila sudjelovanja na školskim smotrama i natjecanjima. Predsjednik županijskog povjerenstva mora biti osoba s višegodišnjim iskustvom u informatici.
 
Županijska povjerenstva dužna su najkasnije dva tjedna prije održavanja natjecanja i smotri dostaviti programe i pravila školskim povjerenstvima, te objasniti način pozivanja učenika na županijsko natjecanje i smotru.
 
Županijska natjecanja i smotre održavaju se prema zadacima i mjerilima koje određuje Državno povjerenstvo, u isto vrijeme i uz iste uvjete u svim županijama Republike Hrvatske. Županijska povjerenstva dužna su u pismenom obliku, najkasnije do 12. veljače 2007. godine izvijestiti sjedište Državnog povjerenstva o mjestu održavanja županijskih natjecanja, o broju sudionika u svakoj podskupini i posebno za svaku kategoriju, odnosno programski jezik.
 
O postignutim rezultatima na županijskom natjecanju i smotri, županijska povjerenstva pismeno izvješćuju sve škole koje su sudjelovale s područja županije, te Državno povjerenstvo najkasnije do 1. ožujka 2007. godine.
 
Najkasnije do 1. ožujka 2007. godine treba Državnom povjerenstvu dostaviti i potpunu dokumentaciju o najboljim odabranim softverskim radovima učenika (prema ovom programu i pravilima) sa županijskih smotri za svaku skupinu. Uz svaki rad potrebno je priložiti ispunjeni propisani formular, koji će županijska povjerenstva na vrijeme dobiti od Državnog povjerenstva. Županijsko povjerenstvo dužno je čuvati natjecateljsku dokumentaciju do Državnog natjecanja. Državno povjerenstvo može po potrebi provesti reviziju pojedinih županijskih natjecanja i smotri. Državno povjerenstvo donosi odluku o pozvanim učenicima i mentorima na Državno natjecanje i smotru i o tome će obavijestiti županijska povjerenstva najkasnije do 2. travnja 2007. godine. Županijska povjerenstva dužna su, zatim, obavijestiti pozvane učenike i njihove škole.
 
Sve dokumente koje županijsko povjerenstvo šalje Državnom povjerenstvu mora potpisati službeno imenovani predsjednik županijskog povjerenstva.
 
 
PROVOĐENJE NATJECANJA
 
Za svakog natjecatelja na Županijskom natjecanju bit će pripremljeno po jedno PC računalo s instaliranim operativnim sustavom i programskim alatima, a ispravan rad cijelog sustava (i hardverski i softverski aspekt) prije početka natjecanja provjerit će članovi županijskog povjerenstva.
 
Natjecateljsko računalo ni na kakav način ne smije biti u mogućnosti komunicirati s nekim drugim elektroničkim uređajima, a raspored računala u prostoriji u kojoj se natjecanje odvija mora biti takav da prepisivanje i razgovor između natjecatelja ili ostalih prisutnih osoba bude onemogućen.
 
Natjecatelji ne smiju sa sobom donijeti nikakve elektroničke uređaje, medije za pohranu podataka kao ni pisane materijale. Također, županijsko povjerenstvo je dužno svim natjecateljima osigurati nesmetane uvjete za natjecanje.
 
U slučaju bilo kakvog tehničkog problema koji bi se pojavio za vrijeme natjecanja, članovi povjerenstva dužni su riješiti problem što brže i na što bolji mogući način, sami ili u konzultaciji s članovima Državnog povjerenstva, a potom o tome sastaviti zapisnik.
 
U obje kategorije u osnovnoškolskoj skupini te u srednjoškolskoj skupini, zadaci će biti sastavljeni posebno za I. podskupinu (do VI. razreda, odnosno I. i II. razred), a posebno za II. podskupinu (VII. i VIII., odnosno III. i IV. razred).
 
 
Osnovnoškolska skupina
 
Natjecanje u osnovnoškolskoj skupini traje 2 sata (120 minuta). U kategoriji LOGO rješavaju se 4 zadatka, a u kategoriji BASIC/PASCAL rješavaju se 3 zadatka. Na svakom računalu mora biti instaliran operativni sustav Microsoft Windows i programski alati PC LOGO 4.0, MSW LOGO, QBASIC (DOS 6.0 ili više) i TURBO PASCAL 6.0 ili više.
 
Za preuzimanje zadataka kao i za slanje natjecateljskih rješenja i izvješća o rezultatima koristi se online Sustav za evaluaciju, a detaljne upute za njegovo korištenje bit će na vrijeme dostavljene županijskim povjerenstvima.
 
Natjecanje u programskom jeziku LOGO počinje u 9.00 sati, a natjecanje u programskim jezicima BASIC/PASCAL u 13.30 sati. Sat vremena prije početka natjecanja županijsko povjerenstvo se mora prijaviti na Sustav i preuzeti zadatke, te ih isprintati i umnožiti u potrebnom broju primjeraka. Rješenja zadataka natjecatelj mora pohraniti na hard disk računala i na dobivenu disketu.
 
Za vrijeme natjecanja županijsko povjerenstvo mora preko Sustava unijeti podatke o svim natjecateljima, a odmah nakon završetka rješavanja zadataka županijsko povjerenstvo rješenja svih natjecatelja šalje na Sustav, a nakon toga sa Sustava preuzima test primjere pomoću kojih ocjenjuje svakog učenika.
 
Tada počinje pregled i bodovanje. Za svaki zadatak natjecatelj dobiva bodove prema zadanim mjerilima. Bodovanje zadataka obavljaju županijska povjerenstva u prisustvu natjecatelja i mentora. Pisani žalbeni rok počinje od trenutka objavljivanja privremenih rezultata i traje 1 sat. Konačni rezultati objavljuju se odmah nakon isteka žalbenoga roka.
 
Odmah nakon objave, izvješće o rezultatima županijska su povjerenstva dužna poslati na Sustav za evaluaciju.
 
Nakon što Sustav zaprimi rezultate svih natjecatelja iz svih županija, objavit će se ukupni poredak po podskupinama. Predsjednici županijskih povjerenstva moraju čuvati diskete s rješenjima svih natjecatelja sve do Državnog natjecanja, te ih po potrebi dostaviti Državnom povjerenstvu.
 
 
Srednjoškolska skupina
 
Natjecanje u srednjoškolskoj skupini traje 3 sata (180 minuta) i rješavaju se 4 zadatka. Na svakom računalu mora obavezno biti instaliran operativni sustav Microsoft Windows, a po želji natjecatelja i Linux, i programski alati Free Pascal v1.0.4 ili više, DJGPP v2.0 ili više i DEV-C++ v4 ili više.
 
Za preuzimanje zadataka kao i za slanje natjecateljskih rješenja koristi se online Sustav za evaluaciju, a detaljne upute za njegovo korištenje bit će na vrijeme dostavljene županijskim povjerenstvima.
 
Natjecanje počinje u 9.00 sati. Sat vremena prije početka natjecanja županijsko povjerenstvo se mora prijaviti na Sustav i preuzeti zadatke, te ih isprintati i umnožiti u potrebnom broju primjeraka. Rješenja zadataka natjecatelj mora pohraniti na hard disk računala i na dobivenu disketu.
 
Za vrijeme natjecanja županijsko povjerenstvo mora preko Sustava unijeti podatke o svim natjecateljima, a odmah nakon završetka rješavanja zadataka županijsko povjerenstvo u prisustvu svakog pojedinog natjecatelja i njegovog mentora šalje rješenja na Sustav koji ga evaluira i daje izvještaj o osvojenim bodovima za svaki pojedini zadatak. Eventualne žalbe natjecatelj tada iznosi županijskom povjerenstvu koje ju samostalno ili nakon konzultacije s autorima zadataka ili Sustava rješava.
 
Cijeli gore navedeni postupak mora se obaviti u roku od 2 sata od isteka vremena predviđenog za rješavanja zadataka tj. do 14.00 sati.
 
Nakon što Sustav zaprimi rješenja svih natjecatelja iz svih županija, objavit će se ukupni poredak po podskupinama. Predsjednici županijskih povjerenstva moraju čuvati diskete s rješenjima svih natjecatelja sve do Državnog natjecanja, te ih po potrebi dostaviti Državnom povjerenstvu.
 
Predsjednik Državnog povjerenstva
dr. sc. Igor Urbiha, prof.