Manifestacije

 

 

DANI HSIN-a

Dani Hrvatskog saveza informatičara 2006.

Dani Hrvatskog saveza informatičara 2007.

Dani Hrvatskog saveza informatičara 2008.

Dani Hrvatskog saveza informatičara 2009.

Dan Hrvatskog saveza informatičara 2010.

Dani Hrvatskog saveza informatičara 2011.

Dan Hrvatskog saveza informatičara 2012.

Dan Hrvatskog saveza informatičara 2013.

Dan Hrvatskog saveza informatičara 2014.

Dan Hrvatskog saveza informatičara 2015.

Dan Hrvatskog saveza informatičara 2016.

Dan Hrvatskog saveza informatičara 2020.

Dan Hrvatskog saveza informatičara 2021.

FESTIVAL TEHNIČKE KULTURE

Festival tehničke kulture 2014.

Festival tehničke kulture 2015.

EUROPSKI TJEDAN PROGRAMIRANJA

Europski tjedan programiranja 2014

Europski tjedan programiranja 2015

Europski tjedan programiranja 2016

Europski tjedan programiranja 2017

Europski tjedan programiranja 2018

Europski tjedan programiranja 2019

Europski tjedan programiranja 2020

Europski tjedan programiranja 2021

Europski tjedan programiranja 2022

DRŽAVNA NAGRADA TEHNIČKE KULTURE "FAUST VRANČIĆ"

Dodijeljene Državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić" za 2013. godinu

Dodijeljene Državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić" za 2014. godinu

Dodijeljene Državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić" za 2015. godinu

Dodijeljene Državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić" za 2016. godinu

Dodijeljene Državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić" za 2017. godinu

Dodijeljene Državne nagrade tehničke kulture "Faust Vrančić" za 2018. godinu

INFO

INFO 1997

INFO 1998

INFO 1999

INFO 2004

INFO 2005

INFO 2011

INOVA

INOVA 1997 i DANI HRVATSKE TEHNIČKE KULTURE